Tunus Romanı ve Tasnif Çalışmaları

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-27 22:13:54.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 709-716
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arap Edebiyatı, Napolyon’un Mısır seferi ile birlikte Batı Edebiyatı ile tek yönlü güçlü bir etkileşim evresine girdi. Menşei batı edebiyatı olan bazı edebi türlere ilginin hem ülkelerin edebiyat çevreleri hem de halklar nezdinde artması, bu alanda verilen eserlerin sayısında da ciddi bir artışa neden oldu. Söz konusu bu edebi türler içinde en çok rağbet göreni roman olmuştur. Mısır romanı ile ilk örneklerine şahit olduğumuz Modern Arap Romanı, Kuzey Afrika’da yer alan Cezayir, Fas, Libya ve Tunus gibi ülkelerde de modern örnekler vermeye başlamıştır. Modern Tunus romanı böyle bir etkileşimin neticesinde ortaya çıkmıştır. Modern Tunus Romanı, özellikle Fransız sömürge yönetiminin ülkeyi terk etmesi ve Tunus’un bağımsızlığını elde etmesinden sonra güçlü bir ivme kazanmıştır. Ortaya çıkan ürünlerin çoğalmasıyla beraber, batı edebiyatında yapılan tasnif çalışmalarına benzer çalışmalar Tunuslu edebiyatçılar ve yazarlar tarafından da yapıldı. Batı edebiyatında kullanılan sembolizm, romantizm, toplum-gerçekçi ve realizm gibi tanımlar ister istemez Tunuslu yazarlar tarafından da kullanılarak yazılan eserlerin gerçek kimliklerine en yakın tanımlamalar yapılmaya çalışılmıştır. Bu makalede Tunus edebiyat çevrelerince iyi tanınan birkaç ismin(Nureddin Bilkâsım, Muhammed Sâlih el-Cabirî, Ahmed Memû, Rıdvan el-Kevnî, Mustafa el-Kilânî) özellikle Tunus’un bağımsızlığından sonra yazılmış romanlar ile ilgili tasnif çalışmaları ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Arabic Literature entered a phase of strong one-way interaction with Western Literature after Napoleon's Egyptian expedition. The increase in interest in some literary genres originating from Western literature, both among the literary circles of the countries and among the public, has led to a significant increase in the number of works published in this field. The most popular among these literary genres is the novel. Modern Arabic Novel, the first examples of which we witnessed with the Egyptian novel, has begun to give modern examples in countries such as Algeria, Morocco, Libya and Tunisia in North Africa.The modern Tunisian novel emerged as a result of such an interaction.The Modern Tunisian Novel gained strong momentum, especially after the French colonial administration left the country and Tunisia gained its independence. With the increase in the number of works discussed, studies similar to the classification studies carried out in western literature were also carried out by Tunisian literary figures and writers. Definitions such as symbolism, romanticism, socio-realism and realism used in Western literature were inevitably used by Tunisian writers, and attempts were made to make the closest definitions to the real identities of the works written. In this article, the novels of a few names well-known in Tunisian literary circles (Nureddin Bilkâsım, Muhammed Salih el-Cabirî, Ahmed Memû, Rıdvan el-Kevnî, Mustafa el-Kilânî), written especially after the independence of Tunisia, and their classification studies will be discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics