Kierkegaard’da İnsan, Tanrı ve Tanrı-İnsan İlişkisi

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:46:59.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimler
Number of pages: 8605-8612
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Kierkegaard’ın Tanrı-insan ilişkisini konu edinmektedir. Makalenin amacı Kierkegaard’ın daha iyi tanınması ve anlaşılmasına katkı yapmaktır. Araştırmamızda hem Kierkegaard’ın eserlerine hem de ikincil kaynaklara dayanılmıştır. Kierkegaard, Batı’da 19. yüzyıla damgasını vuran önemli düşünürlerden biridir. Modern varoluşçu felsefenin oluşumunda, dolaylı olsa da önemli bir katkısı olduğu söylenebilir. Çalışmaları incelendiğinde, onun sadece düşünsel bir faaliyet içerisinde olmadığı, aynı zamanda; hakikate, yaşarken ulaşmayı hedeflediği görülür. Tanrı ve iman üzerinden bir benlik inşasına girişen Kierkegaard’ın düşünce dünyası, temelde insan ve Tanrı ilişkisine odaklanmış gibidir.  Ona göre, insan benlik oluşturma gayesi içerisinde sürekli varoluş içerisinde olmalıdır. İnsanın benlik sahibi olması ise ancak iman ile gerçekleşebilir. Tanrı-insan ilişkisi, insan cihetiyle, aklın kavrayabileceği ve inşa edebileceği bir ilişki değildir. Buna göre; insan, Tanrı’ya tutku ve sevgi içerisinde inanmalıdır.

Keywords

Abstract

This study is about Kierkegaard's God-human relationship. The aim of the article is to contribute to a better recognition and understanding of Kierkegaard. Our research was based on both Kierkegaard's works and secondary sources. Kierkegaard is one of the important thinkers who left his mark on the 19th century in the West. It can be said that he had an important, albeit indirect, contribution to the formation of modern existential philosophy. When his works are examined, it is seen that he is not only engaged in intellectual activity, but also; It is seen that he aims to reach the truth while he is alive. Kierkegaard's world of thought, which attempted to construct a self through God and faith, seems to focus primarily on the relationship between humans and God. According to him, human beings should be in constant existence for the purpose of creating self. A person can only have selfhood through faith. The God-human relationship is not a relationship that the human mind can grasp and build. According to this; man must believe in God with passion and love.

Keywords