TV’lerde Yayınlanan Yemek Programları Üzerine Bir Değerlendirme: MasterChef Türkiye Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 13:59:36.0
Language : Türkçe
Konu : Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Number of pages: 7539-7547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde televizyon kanalları hala en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarından olup bu kanallarda yayınlanan yemek programları dünyanın her yerinde oldukça ilgi çekmektedir. Televizyon programlarında yemek temalı yayınların yüksek reytinge sahip olduğu bilinmektedir.  Yemek programları hedef kitlelerin yemek kültürünün gelişmesine katkı sunmasının yanında hoşça vakit geçirmelerine ve gastronomi turizminin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Televizyondaki yemek programlarında yemeğin bir imge olarak gösterilmesi, insanlara farklı yeme-içme alternatifler sunulmaktadır. İnsanları farklı yemek tatlarıyla buluşturmak yoluyla farklı kültürlerinde tanınmasına vesile olmaktadır. Çalışmada ülkemizdeki ulusal TV kanallarında yayınlanan yemek programları genel olarak incelenmiş bunların arasından MasterChef Türkiye yemek programı örnek olarak ele alınmıştır. MasterChef Türkiye programına katılan yarışmacıların birbirlerine karşı tutumları, sunucuların programlardaki rolleri, yayın saatleri, jüri üyelerinin değerlendirmeleri, yemek yapım ve sunum süreçleri nitel çalışmalarda sık sık kullanılan içerik analizi yöntemiyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda yemek programlarının; izleyicileri eğlendirmek, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak, farklı yemek kültürlerini tanımak, öğrenmek gibi sonuçlara hizmet ettiği ortaya çıkmıştır.

 

Keywords

Abstract

Today, television channels are still the most preferred mass media, and the food programs broadcast on these channels attract a lot of attention all over the world. It is known that food-themed broadcasts have high ratings in television programs. Meal programs not only contribute to the development of the food culture of the target groups, but also make important contributions to the development of gastronomy tourism. Showing food as an image in cooking programs on television offers people different eating and drinking alternatives. By bringing people together with different food tastes, it helps them to be recognized in different cultures. In the study, the food programs broadcast on national TV channels in our country were examined in general and the MasterChef Turkey cooking program was taken as an example. The attitudes of the contestants participating in the MasterChef Turkey program towards each other, the roles of the presenters in the programs, broadcast hours, evaluations of the jury members, food preparation and presentation processes were tried to be analyzed with the content analysis method, which is frequently used in qualitative studies. As a result of the study, meal programs; It has been revealed that it serves the results such as entertaining the audience, contributing to their socialization, ensuring that they have a good time, getting to know different food cultures and learning.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics