Okul İdarecilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-110
Number of pages: 6704-6711
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul idarecilerinin dijital okur yazarlık düzeylerinin incelenmesidir.
Araştırma okul idarecilerinin dijital okur yazarlık düzeylerinin incelenmesi açısından önemlidir. Günümüzde dünya hızla dijitalleşmekte, toplum yapısının değişim göstermesi, toplumdaki bireylerin istihdam ve teknolojik gelişmeler karşısında boşluğa düşmemesi nedeniyle günümüzde dijital okuryazarlık büyük bir öneme sahip olmaktadır. Dijital okuryazarlık bilişsel alanların çoğu ile yakından ilişkilidir ve günümüz insanında adaptasyonun sağlanması gelişmekte olan dijital dönüşüm sürecinin temel belirleyicisi olarak görülmesi gerekmektedir. Bu adaptasyon sürecinin temel gerekçesi ise, gelişen teknolojik gelişmeler karşısında çağın gerisinde kalmamak, hayatın doğal akışına karşı dengede kalmak, değişimin ve dönüşümün hayal dahi edilemeyecek ve kontrol edilmesi çok zor olan tehlikelerin farkına varabilmek ve bu tehlikelere karşı hazırlıklı olabilmektir. Dijital okuryazarlığın kilit noktalarından biri eğitim sürecinde kendini nasıl gösterdiğidir. Dijital okuryazarlık, çağa uyarlanmış bireysel adımların yanı sıra dijital çağa uygun yenilikçi ve uygulamalı eğitim müfredatlarının oluşturulması, sürdürülebilirliği ve yaşam boyu öğrenme etkinliklerine erişim ve geliştirme için çok önemlidir.

 

Keywords

Abstract

For this purpose, it is an examination of the digital literacy limits of school administrators.
The research is important for school administrators to examine digital literacy slots. Today, digital literacy has a great accumulation because the world is rapidly digitalizing, showing the change in the social structure, applied by the people in the society and not falling into the void in the face of technological developments. Digital transformation, which is based on the data obtained closely with most of the digital literacy acquisition tools and the adaptation of the human, should be used as the basis. The basic point of view of this adaptation study is not to lag behind the times in the face of technological developments, to stay in balance against the natural people of life, to be able to go and to exist in dangers that cannot be even imagined and controlled, and to be prepared for these dangers. One of the key points of digital literacy is how it manifests itself in the educational process. Digital literacy is very important for the development, sustainability, and access to lifelong learning activities, as well as individual behaviors adapted to the age, as well as the use and regulation of applied education curricula in accordance with the digital age.

 

Keywords