Ticari Diplomasinin Uluslararası Ticaret Açısından Önemi Üzerine Derinlemesine Mülakat: Türkiye’nin Körfez Ülkeleri ile Ticari Diplomasi Örneği

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:28:38.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası Ticaret
Number of pages: 6574-6591
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı düşünülen yeni bir kavram olan ticari diplomasi ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olması nedeniyle henüz net bir teori ortaya konulmamış olup, konuya ilişkin yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylemek mümkündür. Disiplinler arası bir kavram olan ticari diplomasinin bu çalışmada uluslararası ticaretteki tarafı ile ilgilenilmektedir. İkili ticari konuları masaya yatıran üst düzey resmi ziyaretler ve toplantılar, uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldıran iş birliği anlaşmalarının imzalanması, uluslararası ticaret ortamına güven veren diplomatik dış temsilciliklerin açılması ve ticari diplomatların atanması gibi ticari diplomasi faaliyetleri etkin kullanıldığında, uluslararası ticarete olumlu bir etki bıraktığı ve artmasında önemli bir rol oynadığı birçok ampirik çalışmayla gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Körfez ülkelerinde görev yapmış ve ticari diplomasinin önemli aktörleri olan Türkiye’nin kamu çalışanları (ticaret müşavirleri ve ataşeleri) ile özel sektörden uluslararası ticaret alanında uzman (şirket yetkilileri) toplam 12 katılımcı ile yapılan birebir derinlemesine görüşmelerden elde edilen metinler içerik analizine tabi tutulmuştur. Katılımcıların görüş analizi sonucunda, söz konusu ampirik çalışmaların sonuçlarını destekler bir sonuca varılmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ticari diplomasisi çerçevesindeki güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ticari diplomasisini icra ederken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bazı öneriler sunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

Due to the limited number of studies on commercial diplomacy, a new concept that is thought to have emerged in the second half of the twentieth century, a clear theory has not yet been put forward, and it is possible to say that new studies on the subject are needed. This study deals with the side of international trade of commercial diplomacy, which is an interdisciplinary concept. High-level official visits and meetings that discuss bilateral trade issues, signing cooperation agreements that remove obstacles to international trade, opening diplomatic foreign missions that give confidence in the international trade environment, and the appointment of commercial diplomats, when used effectively, have a positive effect on international trade and increase it. It has been tried to be shown by many empirical studies that it plays an important role. In this study, the texts obtained from the one-to-one in-depth interviews with the public employees (trade consultants and attachés) of Turkey and experts in the field of international trade from the private sector (company officials), who served in the gulf countries and who are the important actors of commercial diplomacy, a total of 12 participants were subjected to content analysis. As a result of the opinion analysis of the participants, a conclusion was reached that supports the results of the empirical studies in question. In addition, the strengths and weaknesses, opportunities and threats of Turkey's commercial diplomacy with the Gulf countries have been identified. In this direction, some suggestions and points to be considered while carrying out Turkey's commercial diplomacy with the Gulf countries are presented.

 

Keywords