Mili Eğitim Bakanlığı’nın İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:27:17.0
Language : Türkçe
Konu : İnsan Kaynakları Yönetimi
Number of pages: 6495-6500
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda hazırlamış olduğu uygulamalarını incelemek, hâlihazırda bulunan uygulamaları detaylı olarak açıklamak ve bu konuyla ilgili olan ilkelerin amacını ortaya koymaktır. İnsan kaynaklarının en dikkat çeken özelliği olan insanı ilgilendiren konularda kişilerin değerini ortaya koymak ve buna göre çeşitli yönetim kavramlarıyla iş ortamında, işveren ve personel arasında denge sağlamaktır. Çalışma ortamında personelin değerinin artması işveren açısından oldukça önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma ortamında kişilerin değerinin artmasıyla, iş verimliliği de artacaktır. Bu sebeple bakanlığın hazırlamış olduğu uygulamalar detaylı olarak incelenmeli, iş verimliliği, MEB üniversite iş birliğinin eksik olan kısımlarına yönelik çalışmalara devam edilmelidir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to include the applications prepared by the Ministry of National Education on Human Resources Management and to explain the applications in detail. It is to reveal the purpose of the principles related to this subject. The most striking feature of human resources is to reveal the value of people in matters that concern people and, accordingly, to provide a balance between employers and personnel in the business environment with various management concepts. The increase in the value of the personnel in the working environment is a very important factor for the employer. With the increase in the value of people in the working environment, work efficiency will increase accordingly. For this reason, the applications prepared by the ministry should be examined in detail and studies on the missing parts should be continued.

 

Keywords