Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Altındağ Örneği

Author:

Year-Number: 2023-110
Number of pages: 6397-6404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin eğitim hayatına ilk adım attığı okul öncesi eğitimin etkililiğini ve verimliliğini etkileyen unsurlar arasında önemli sırada bulunan okul öncesi öğretmeninin sınıf yönetim becerisini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Öğretmenin kişisel özellikleri de bu unsurlar arasında yer almaktadır. Okul öncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini etkileyen değişkenleri incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Altındağ ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında görev yapan 104 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubuna dahil olan öğretmenlere kişisel bilgilerinin ve Kaplan (2018) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği’nin yer aldığı anket formu uygulanmıştır. Toplanan verilere parametrik testler uygulanarak elde edilen bulgular neticesinde okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisinin “çok iyi” düzeyde olduğu ve bu düzeyin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

There are many factors that affect the classroom management skills of the preschool teacher, which are ranked as important among the elements that affect the effectiveness and efficiency of preschool education, where individuals take their first step into educational life. The personal characteristics of the teacher are also included among these elements. The working group of this research, which was conducted in order to examine the variables affecting the classroom management skills of preschool teachers, consists of 104 preschool teachers working in the 2022-2023 academic year in Altındağ district of Ankara province. A questionnaire form containing personal information and the Preschool Classroom Management Skill Scale developed by Kaplan (2018) were applied to the teachers included in the study group. As a result of the findings obtained by applying parametric tests to the collected data, it was concluded that the classroom management skills of preschool teachers are at a “very good” level and this level differs according to various demographic variables.

 

Keywords