Eğitimde Akran Zorbalığı ve Etkilerinin İncelenmesi: Bir Meta-Analiz

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 20:03:03.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 6305-6311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, akran zorbalığı kavramını incelemek adına gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ile elde edilen sonuçların analiz edilmesidir. İncelenecek bilimsel çalışmaların kalite seviyesinin üst düzey olması adına Türkiye’de SSCI dizininde yer alan tek dergisi olan Eğitim ve Bilim dergisi yayınları tercih edilmiştir. Kaliteli bilimsel çalışmaların toplu olarak değerlendirilmesi ve yapılan analizlerin sunulması başta eğitimciler olmak üzere, eğitim yöneticileri, politikacılar ve öğrenci velilerine fayda sağlayacaktır. Bu araştırma meta-analiz yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bir meta-analizin amacı, gerçekleri ortaya çıkarmak amacı ile aynı konuda olup farklı örneklemler ile çalışılmış araştırmaların bulgu ve sonuçlarını birlikte incelemektir. Meta-analiz analizlerin analiz edilmesi anlamında tanımlanabilir. Belirlenmiş bir konuda gerçekleştirilen benzer araştırmaların, çeşitli açılardan ele alınarak tekrar yorumlanması ve yeni sonuçlar ortaya çıkarılmasını sağlar. Eğitim ve Bilim dergisinde “Zorbalık”, “Akran Zorbalığı” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Akran zorbalığı konusuna yönelik olan makale sayısı sekiz olarak bulunmuştur. Çalışmada araştırma yılları, örneklem türü ve büyüklüğü, araştırma yöntemi bağlamında nicel değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular bölümünde tablolar halinde aktarılmış ve tartışma bölümünde konuya ilişkin yorumlamalar gerçekleştirilmiştir. Bir diğer boyutta ise araştırmaların elde ettiği sonuçlar her araştırma için açıklanmış, benzerlik ve farklılıklarına göre tartışılmıştır. İncelenen araştırma sonuçları bağlamında eğitimcilere ve araştırmacılara bazı öneriler sıralanabilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to analyze the results of scientific studies on peer bullying to examine the concept of peer bullying. In order to ensure that the quality level of the studies to be examined is at a high level, publications of the Education and Science Journal, the only journal in Turkey listed in the SSCI index, have been preferred. Evaluating high-quality scientific studies collectively and presenting the analyses will provide benefits, especially to educators, education administrators, politicians, and parents of students. This research was conducted using the meta-analysis method. The aim of a meta-analysis is to examine the findings and results of studies conducted on the same topic with different samples together to reveal the facts. Meta-analysis can be defined as the analysis of analyses. It enables the reinterpretation of similar studies conducted on a specified topic from various perspectives and the emergence of new results. A search was conducted with the keywords "Bullying" and "Peer Bullying" in the Education and Science Journal. The number of articles on peer bullying was found to be eight. In the study, quantitative evaluations were carried out in terms of research years, sample types and sizes, and research methods. The findings were presented in tables in the Results section, and interpretations were made in the Discussion section. In another dimension, the results obtained from the studies were explained for each study, and similarities and differences were discussed. Based on the results of the examined studies, some recommendations can be made to educators and researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics