Examining Edward W. Said’s Orientalism In Terms Of Space From The Star Wars 1977 Movie

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:50:38.0
Language : İngilizce
Konu : Tasarım
Number of pages: 5833-5845
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde Oryantalizm kavramanın yaygın anlayışı; batılı gözünden doğulu ve/veya öteki toplumların çokta olumlu olmayan bir okuması ve tasvirleri olarak görülmektedir. Bu yaygın ve olumsuz olan anlayışın temelinde Edward W. Said’in oryantalizme bakışı ve kabul ettirmesi yatmaktadır. Kendisinden önce yanlızca ‘farklı kültürlerin okuması/araştırılması’ gibi anlamlara sahip iken, kendisinden sonra ‘batılıların ötekileri kendinden küçük ve geri görme’ anlayışına değiştiği yadsınamaz bir gerçektir.

İlk filmi 1977 yılında vizyona giren ve bilim kurgu tarihinde önemli bir yere sahip olan Star Wars markasının filmlerinde de, oryantalizm kavramı Edward W. Said perpektifindeki bu bakışta tartışmalarda kendine yer bulmuştur. Film içerisinde geçen bir mekanın camiye benzetilmesi ve kötü karakterin kullanımında olması ile bir grup tarafından tepki toplamıştır. Bu tepkiler cami ve kötü karakter ile birleştirilen bu benzetmedeki mekana ait Lego ürünlerinin raftan kaldırılması gibi sonuçlar doğurmuştur.

Bu çalışma, Oryantalizm kavramanın içinde yer edinmiş olan bu markanın çıkış filmi olan 1977 yılına ait Star Wars filminde mekanları incelenirken, Said perspektifinde oryantalizm kavramının okunması yapılması hedeflenmektedir. Bu okuma doğrultusunda mekan kurgusu üzerinden oryantalizm kavramının Edward W. Said perspektifindeki oryantalizm ile ilişkisi incelecektir.

Keywords

Abstract

Today, the common understanding of orientalism is seen as a not very positive reading and description of eastern and/or other societies from the western perspective. The basis of this widespread and negative understanding is Edward W. Said's view of orientalism and its acceptance. It is an undeniable fact that while it had only meanings such as 'reading/researching different cultures' before him, after him it changed to the understanding of 'Westerners see others as inferior to themselves and backward'.

In the films of the Star Wars brand, the first film of which was released in 1977 and has an important place in the history of science fiction, the concept of orientalism found its place in the debates in this view from the perspective of Edward W. Said. A group of people reacted to the comparison of a place in the movie with a mosque and the use of a bad character. These reactions have resulted in the removal of Lego products belonging to the place in this analogy, which is combined with the mosque and the bad character, from the shelf.

In this study, it is aimed to read the concept of orientalism in Said's perspective, while examining the locations in the Star Wars movie of 1977, the debut film of this brand, which has taken a place in the concept of orientalism. In line with this reading, the relationship between the concept of orientalism and orientalism in the perspective of Edward W. Said will be examined through space fiction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics