Psikanalitik Çerçeve Kavramı ve İşlevleri

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 12:35:04.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 5633-5638
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çerçeve tüm terapi yöntemlerinde kullanılan, terapi süresince danışanın ve terapistin uyması gereken kurallar bütünüdür. Çerçeve hem terapötik süreçte danışanla terapist arasındaki ilişkinin sınırlarını çizmektedir hem de yasal bir koruyucu görevi görmektedir. Psikanalitik çerçeve farklı işlevlere sahiptir. Bunlar, birincil evreye gönderme yapan, kapsayıcılık işlevi, babasal olana ve yasaya gönderme yapan sınırlayıcı işlev ve düşlemlerin, bastırılan malzemenin sözelleştirilerek anlam bulmasını sağlayan simgeleştirme işlevidir.

Psikanalizin kurumsal çerçevesi ise, kuruluşunda belirlenmiş olan formasyon ve psikanalistin kendi analizinden geçmesi gerektiği kuralları etrafında şekillenmektedir. Formasyon eğitimi Freud öncülüğünde kurulan Uluslararası Psikanaliz Derneği’ne bağlı kuruluşlar tarafından verilmektedir. Psikanaliz geleneğinin kurumsal çerçevesinin kurallarının sağlayıcısı olan bu kuruluşlar psikanalitik çerçeveyi korumakta ve psikanaliz geleneğinin devamını sağlamaktadır.

Bu çalışmada çerçeve kavramı psikanalitik kuram üzerinden ele alınmaktadır. Hem psikanalizin kuruluşunda oluşturulan kurallardan oluşan çerçeve hem de psikanaliz sürecinin içerisindeki kurallardan oluşan çerçeve kavramı ve işlevleri incelenmektedir. Son olarak da bu konuya dair görüş ayrılıklarından bahsedilmektedir. Çalışmada yöntem olarak literatür incelemesi kullanılmıştır. Çalışma yetişkin psikanalizinin çerçevesi ve psikanalizin kurumsal çerçevesi konuları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın psikanalizle ilgilenenlere katkı sunması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The setting is the set of rules used in all therapy methods, which the client and the therapist must follow. The setting not only draws the width of the relationship between the client and the therapist in the therapeutic process, but also acts as a legal protector. The psychoanalytic setting has a different structure. These are the inclusive function that refers to the primary stage, the limiting functions that refer to the father and the law, and the symbolization function that enables the phantasies to find meaning by verbalizing the repressed content.

The institutional setting of psychoanalysis is shaped around the formation determined in its establishment and the rules that the psychoanalyst must go through his own analysis. Formation training is given by institutions affiliated with the International Psychoanalytical Association, which was established under the leadership of Freud. These institutions, which are the providers of the rules of the institutional setting of the psychoanalytic tradition, preserve the psychoanalytic setting and ensure the continuation of the psychoanalytic tradition.

In this study, the concept of setting is discussed through psychoanalytic theory. Both the setting consisting of the rules of objects in the organs of psychoanalysis and the setting and elements consisting of the rules in psychoanalysis processes are examined. Finally, the differences of opinion on this issue are mentioned. Literature review was used as a method in the study. The study is limited to the setting of psychoanalysis and the institutional setting of psychoanalysis. The aim of the study is to contribute to those who are interested in psychoanalysis.

Keywords