Yeni Medya Sanatının Kamusal Alanda Uygulanması

Author :  

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 01:07:29.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 5475-5481
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni medya sanatının kamusal alanda kullanılmasının, kamusal alanla ilişki kurma biçimi üzerinde büyük etkileri vardır. İnsanlara farklı bir bakış açısı sunmasının yanısıra kentsel gelişime de katkı sağladığı bilinmektedir. Yeni medya sanatının sınırlarının bulanıklaşması, mimarinin ve kent algısının yeniden tanımlanarak yüzeylerin birer sanat deneyimine dönüşmesi, kamusal alanları insanlar için üretken ve dinamik bir yaşam alanı haline getirmektedir. Sanatın günlük yaşama ve yaşam alanlarına dahil olması kamusal alanlara yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Yeni medya sanatı enstalasyonlarının kamusal alanda uygulanması üzerine gerçekleştirilen bu makale, insan katılımını ve kamusal alanlardaki etkinliklerini bütünleştirme potansiyeline odaklanmaktadır. Makalede toplumun kendini ifade edebilmesi için kamusal alanların yeniden tasarlanması ya da daha aktif olması gerektiğinden bahsedilmiştir.  Sanat, bilim ve teknoloji ekseninde yeni medya sanatının kamusal alanda uygulanması bu çalışmada seçilen örnekler üzerinden incelenmektedir.

Keywords

Abstract

The use of new media art in the public sphere has great effects on the way it relates to the public sphere. It is known that it contributes to urban development as well as offering a different perspective to people. The blurring of the boundaries of new media art, the transformation of the surfaces where architecture and the perception of the city are redefined into an art experience, makes public spaces a productive and dynamic living space for people. The inclusion of art in daily life and living spaces offers a new perspective to public spaces. This article on the implementation of new media art installations in the public sphere focuses on the potential for integrating human participation and activities in public spaces. In the article, it has been mentioned that public spaces should be more active or redesigned so that the society can express itself. The application of new media art in the public sphere on the axis of art, science and technology is examined through selected examples in this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics