Türkiye’de Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Lgbti+ Bireylere ve Eşcinsel Evlat Edinmeye Dair Tutumları

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5216-5225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal hizmet etik standartları baskı, ayrımcılık ve önyargıya karşı ilkeleri içerir. Baskı, ayrımcılık ve önyargıyla mücadele eden dezavantajlı gruplardan biri olan LGBTİ+ bireylerle çalışacak sosyal hizmet lisans öğrencilerinin tutum ve algıları oldukça önemlidir. Türkiye'de LGBTİ+ bireylere yönelik çoğunlukla olumsuz tutumlar ve insan hakları ihalelleri dikkate alındığında; gelecekte LGBTİ+ bireylerle çalışacak ve onların haklarını savunacak olan sosyal hizmet lisans öğrencilerinin LGBTİ+ bireylere ve eşcinsel evlat edinmeye yönelik tutumlarının Türkiye'de LGBTİ+ haklarının gelecekteki değişimi için önemli çıktılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışma, sosyal hizmet lisans öğrencilerinin LGBTİ+ bireylere ve eşcinsel evlat edinmeye yönelik tutumlarını belirlemeyi ve ayrıca LGBTİ+ bireylere yönelik tutumlar ile eşcinsel evlat edinme arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmaya katılan 239 sosyal hizmet lisans öğrencisinin LGBTİ+’lara yönelik tutumların oldukça olumlu olduğu ama aynı cinsiyetten evlat edinmeye yönelik tutumların olumsuz olduğu görülmüştür. Eşcinsel evlat edinmeye yönelik bu olumsuz tutumların nedeni olarak “Dini Kaygılar” ve “LGBTİ+'nın Toplumun Aile Yapısına Uygun Görülmemesi” belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılardan eşcinselliği sapkınlık ve hastalık olarak tanımlayanların eşcinsel evlat edinme konusunda en olumsuz tutumlara sahip oldukları saptanmıştır. Bu bulgular, daha heteronormatif bir sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca LGBTİ+ bireylere ve eşcinsel evlat edinmeye yönelik olumsuz tutumları etkilemek için, farkındalık ve sosyal içerme sosyal hizmet müfredatının çekirdeği olmalıdır.

Keywords

Abstract

Social work ethical standards contain principles against suppression, discrimination and prejudice. Attitudes and perceptions of social work undergraduate students who will work with LGBTİ+İ+ individuals, one of the disadvantaged groups struggled against suppression, discrimination and prejudice is highly important. Considering the mostly negative attitudes against LGBTİ+ individuals and lack of their human rights in Turkey; it’s thought that attitudes of social work undergraduates against LGBTİ+ individuals and same-sex adoption can provide significant outputs for future change in LGBTİ+ rights in Turkey since they will work with LGBTİ+ individuals and will advocate to their rights.  Therefore, this study aim to determine the attitudes of social work undergraduates towards LGBTİ+ individuals and same-sex adoption and also to discover relevance between attitudes towards LGBTİ+ individuals and same-sex adoption. In this study, the attitudes towards lesbians and gay men are fairly positive but the attitudes towards same-sex adoption are negative for 239 social work undergraduates. “Religious Concerns” and “LGBTİ+ not seen Suitable for Family Structure of the Society” are determined as reasons for these negative attitudes towards same-sex adoption. Also, it’s found out that participants define homosexuality as deviance and illness have the most negative attitudes towards same-sex adoption.  These findings implicate that more heteronormative social work education should be developed. Also in order to influence negative attitudes towards LGBTİ+ individuals and same-sex adoption, awareness and social inclusion should be core to social work curriculum.

Keywords