Dönüşümcü Liderliğe Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:46:01.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5131-5141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışma 2000-2021 yılları arasında dönüşümcü liderlik konusunda hazırlanmış lisans üstü tezlerle sınırlıdır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma materyalini Tr Dizin veri tabanı ve Yök Tez Ulusal veri tabanı kullanılmıştır. Burada konu ile ilgili olarak tespit edilen 47 adet tez ve 56 adet makale incelenmiştir. Bu çalışmalar 2000-2021 yıllarını kapsamaktadır.

 

Keywords

Abstract

This study is limited to postgraduate theses on transformational leadership between 2000-2021. In this study, document analysis technique, one of the qualitative research designs, was used. Tr Index database and Yök Tez National database were used for the study material. Here, 47 theses and 56 articles related to the subject were examined. These studies cover the years 2000-2021.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics