Hakikatin Yitimi ve Sanatta Bilinçdışı

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:08:26.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 4291-4297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşadığımız çağ bilginin ve gerçekliğin üretildiği, insanın duyusal araçlarının farklı gerçeklikler oluşturan mekanizmalara maruz kaldığı, yapay oluşumlar çağıdır. Siyasi, ekonomik kaygılar ile bireye dayatılan yanıltıcı ya da sahte bilgiler ile birlikte, bireyin bilinç algısı yozlaştırılarak, gerçeklik algısı kendisinin dışından yönlendirilen bir dönüşüme girmiştir. Kurgu, gerçeğin yerini almıştır. Bundaki niyet toplulukları yönetme ve algı yönetimidir. Bu, oluşturulan sistemlere bireyleri adapte etme ve yaratılan rolleri bireye dayatma ile ilgili bir durumdur. Bütün çevresel manipülasyonlar bilinci bireyin kontrolünden çıkararak otoritenin yönlendirmesine açık hale getirmeyi amaçlar.

Bilincin ve analitik aklın bu denli tehdit ve manipülasyona maruz kaldığı içinde bulunduğumuz zaman diliminde bilinçdışı daha fazla önem kazanmıştır. Bu, bilinçdışının yalnızca dış gerçeklik ile değil, iç gerçeklik ile ilgili bir alan olmasından kaynaklanır. Bu çalışma, hakikatin kaybolduğu, gerçeğin farklı biçimlerde gösterildiği bu çağda bilinçdışının sanat ile birlikte kullanılmasını ele almaktadır. Sanatın ve yaratımın kendisinde zaten var olan bilinçdışı, nasıl? ve ne şekilde? sanatta yer alır? Gerçekliğin türlü üretimlerinin olduğu bir dönemde, bilgiye ulaşma ve hakikati iletme aracı olarak sanat ve bilinçdışı ile ilgili bir incelemeye gidilmiştir.

Keywords

Abstract

The age we live in is the age of artificial formations, in which knowledge and reality are produced, and human sensory tools are exposed to mechanisms that create different realities. Along with the misleading or false information imposed on the individual by political and economic concerns, the individual's perception of consciousness has been corrupted, and his perception of reality has entered a transformation that is directed from outside himself. Fiction has replaced reality. The intention is to manage communities and perception management. This is about adapting individuals to the created systems and imposing the created roles on the individual. All environmental manipulations aim to remove consciousness from the control of the individual and make it open to the direction of the authority.

The unconscious has gained more importance in the current period when the consciousness and analytical mind are exposed to such threats and manipulations. This is because the unconscious is a field concerned not only with external reality, but with internal reality. This study deals with the use of the unconscious together with art in this age where the truth is lost and the truth is shown in different forms. How is the unconscious already present in art and creation itself? and in what way? in art? In a period when there were various productions of reality, an examination was made about art and the unconscious as a means of reaching information and conveying the truth.

Keywords


 • Year: 2022

 • Year: 2022

 • 30 October 2022 Published

 • 31 December 2022Article ID Number

 • How to Cite This Article Yılmaz, B. (2022).

                                                                                                    
 • Article Statistics