İlköğretim Okullarındaki Devamsızlık Sorunları ve Sorunlara Okul Yönetici ve Öğretmenlerinden Çözüm Önerileri: Tekkeköy İlçesi Örneği

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4576-4582
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Samsun İlinin Tekkeköy ilçesindeki ortaokulların7 ve 8. Sınıflarında eğitim gören öğrencilerin devamsızlık durumlarının tespiti ve okul yönetici ve öğretmenlerinin bu soruna çözüm önerileri araştırılmıştır. Tekkeköy ilçesindeki bütün ortaokulların bu çalışmaya dahil edilmesi sağlanmış olup, bu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerden gönüllü olanların belirlenen devamsızlık durumunun iyileştirilmesi için görüş ve öneriler alınmıştır.

Çalışma sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla devamsızlık yaptığı, ilçe merkezindeki okullardaki öğrenci yoğunluğunun ilçe merkezi dışındaki okullara göre çok daha fazlı olduğu, ilçe merkezi dışındaki okullarda hiç rehber öğretmenin bulunmadığı, en önemli devamsızlık nedeninin çevresel etkenlerden kaynaklandığı, ilçe merkezindeki öğrenciler ile ilçe merkezi dışındaki öğrencilerin devamsızlık nedenlerinde farklılıklar oluştuğu, okul yönetici ve öğretmenlerinin devamsızlık nedenlerine ilişkin tespitleri benzerlik gösterirken okul rehber öğretmenlerin devamsızlığı neden olan etmenlere ilişkin tespitlerinin farklılık gösterdiği görülmüştür.

Okul yönetici, öğretmen ve rehber öğretmenlerden alınan devamsızlığı çözüm önerilende en önemli çözüm önerisinin öğrenci ve veliye yönelik rehberlik faaliyetlerinin arttırılması olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında ekonomik durumları nedeniyle çalışmak zorunda kalan aileler için sosyal yardımlaşmadan yardım sağlanmasının da devamsızlığın önlenmesinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the absenteeism status of the students studying in the 7th and 8th grades of secondary schools in Tekkeköy district of Samsun province and the solution proposals of school administrators and teachers to this problem were investigated. All secondary schools in Tekkeköy district were included in this study, and opinions and suggestions were received from the administrators and teachers working in these schools to improve the absenteeism status of volunteers.

As a result of the study, male students are more absent than female students, the density of students in schools in the district center is much higher than the schools outside the district center, there are no guidance teachers in schools outside the district center, the most important reason for absenteeism is due to environmental factors, the students in the district center and the district center. While there are differences in the reasons for absenteeism of students other than the school, school administrators and teachers' determinations about the reasons for absenteeism are similar, the determinations of school counselor teachers about the factors that cause absenteeism differ.

It has been determined that the most important solution proposal for absenteeism from school administrators, teachers and guidance teachers is to increase the guidance activities for students and parents. In addition, it has been concluded that providing assistance from social assistance for families who have to work due to their economic situation is also important in preventing absenteeism

Keywords