Okul Müdürünün Görev ve Sorumlulukları Perspektifinde Günlük Faaliyetlerinin Değerlendirmesi

Author:

Year-Number: 2022-106
Number of pages: 4532-4540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstanbul Anadolu yakasında görev yapan bir okul müdürü dört hafta izlemlenerek;müdürün yönetmeliklerde tanımlanmış olan görev ve sorumlulukları ile okulunda yapmış olduğu faaliyetleri ne derece örtüştüğü analiz edilmiştir. Gözlem yöntemivasıtası ile elde edilmiş olan bulgular neticesinde okul müdürünün en çok zaman harcadığı üç yönetimsel işlev; genel yönetim, üst yönetim ve planlama; en az zaman harcadığı isekendini yetiştirmek, gezinme ve diğergibi etkinliklerin olduğu ortaya çıkmıştır

Keywords

Abstract

A school principal working on the Anatolian Side of Istanbul was observed for four weeks; It has beentried to determine to whatextent his dutiesandre sponsibi lities overlap with his activities. According to the finding sobtain edusing the observation technique, the three manage ment functions that the manager spends the most time on are general management, senior management, planning; It was determined that ther ewer eactivities such as self-education, other andtravel at least.

Keywords