İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki Bazı Kitapların 17-18. Yüzyıl Cilt Sanatı Bakımından Analizi

Author:

Year-Number: 2022-103
Number of pages: 3347-3354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk sanatında önemli bir yere sahip olan ciltli kitaplar, çoğu sanatsal değeriyle günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Kitaplar içerdikleri bilgiyi günümüze aktaran birer tarihi belge olması yanında sanat tarihi bakımından da dönemin süsleme anlayışını yansıtan kültür varlıklarımızdır. Günümüzde bu kitaplar çeşitli koleksiyon, müze, kütüphane gibi merkezlerde muhafaza edilmektedir. İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’de bu merkezlerden biridir. Bu çalışmada sekiz adet kitabın cildi araştırma kapsamına alınmıştır. Betimsel yöntem kullanılarak ciltlerin malzemeleri, kullanılan renkler, yapım teknikleri, cildin ve kapağın bezeme özellikleri ayrıntılı analiz edilmiş; değerlendirmeleri yapılarak Türk Sanatındaki yerlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca söz konusu yazma eserlerin; kapsam, ait oldukları dönemler ve eser isimleri gibi niteliksel özelliklerine ilişkin bilgiler envanterinde bulunan veriler esas alınarak düzenlenmiştir. Cilt sanatının yaşatılması, kuşaklar arası bağlantının kurulması, Türk kültürü, tarihi, sanatı, süslemesi açısından oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

Hardcover books, which have an important place in Turkish art, have survived until today with most of their artistic values. In addition to being a historical document that transfers the information they contain to the present; books are cultural assets that reflect the ornamentation understanding of the period in terms of art history. Today, these books are kept in centers such as various collections, museums and libraries. Inebey Manuscript Library is one of these centers. The eight hardcover books were included in the research fort his study. By using the descriptive method, the materials of the bindings, the colors used, the construction techniques, the decoration features of the binding and the cover were analyzed in detail, and it was aimed to reveal their place in Turkish Art by making evaluations. In addition, the manuscripts in question have been arranged on the basis of the data in the inventory of qualitative characteristics such as the scope, the periods they belong to and the names of the works. Keeping the art of binding alive is very important in terms of establishing a connection between generations, Turkish culture, history, art and decoration

Keywords