Trakya Yarımadası’nda Ortalama Hava Sıcaklıklarının Trend Analizi

Author:

Year-Number: 2022-102
Number of pages: 3121-3144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Trakya Yarımadası’nın mevsimlik, altı aylık (ekim-mart, nisan-eylül) ve yıllık ortalama sıcaklıkları ile ortalama minimum ve maksimum sıcaklıklarının trend analizleri yapılmıştır. Bunun için 40 yıldan daha fazla gözlem verisine sahip 13 meteoroloji istasyonunun verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Mann-Kendall Testi, Kendall’ın Tau ve Sen’in Trend Eğim Testi esas alınmıştır. Böylece dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın Trakya Yarımadası’ndaki ortalama sıcaklıklar üzerinde görülen etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışmada kullanılan meteoroloji istasyonlarının tamamında artış yönünde (anlamlı/anlamsız) bir trend gözlenmektedir. Yine bütün meteoroloji istasyonlarının ilkbahar ve yaz mevsimlerinin ortalama sıcaklıklarında, nisan-eylül ayları arasındaki altı aylık dönemin ortalama sıcaklıklarında, ortalama maksimum ve yıllık ortalama sıcaklıklarda istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir trend bulunmaktadır. Özellikle yaz mevsimi ile nisan- eylül dönemi ve ortalama maksimum sıcaklıklarda pozitif eğilimin daha kuvvetli olduğu söylenebilir. Ekim-mart dönemi ortalama sıcaklıklarında sadece Lüleburgaz’da ve ortalama minimum sıcaklıklarda sadece Uzunköprü’de pozitif yönlü fakat anlamsız bir trend bulunmaktadır. Kış ve sonbahar mevsimlerinde de bir artış eğiliminin görüldüğü fakat bu artış eğiliminin diğer mevsimlere göre zayıf kaldığı görülmektedir. Çalışmada kullanılan meteoroloji istasyonlarının uzun yıllık rasat dönemi ortalama hava sıcaklıkları göz önünde bulundurulduğunda, küresel ısınmanın etkilerine koşut Trakya Yarımadası’nda ortalama hava sıcaklıklarında dikkati çeken bir artış eğiliminin olduğu anlaşılmaktadır. Hava sıcaklıklarındaki artış eğiliminin Trakya Yarımadası’ndaki doğal sistemler, sosyo-ekonomik faaliyetler ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili sorunların en aza indirilebilmesi için gerekli planlamaların hiç vakit geçirmeden yapılması uygun olacaktır. 

Keywords

Abstract

In this study, trend analyses of seasonal, six-month (october-march, april-september), and annual average temperatures as well as average minimum and maximum temperatures of the Thrace Peninsula were performed. In conducting the analyses, data from 13 meteorology stations with more than 40 years of observational data were used. Mann-Kendall Test, Kendall’s Tau and Sen's Slope Test were used as methods in the study. Therefore, the study aimed to evaluate the effects of global climate change and global warming faced in the world on the average temperatures in the Thrace Peninsula. According to the results of the analyses, an increasing (significant/not significant) trend is observed in all the meteorology stations included in the study. Additionally, a positive and statistically significant trend is seen in the spring and summer average temperatures, six-month period between April and September average temperatures, and average maximum and annual average temperatures in all meteorology stations. The positive trend particularly in summer, the period between April and September, and average maximum temperatures is stronger. A positive but not significant trend is seen only in Luleburgaz in the October-March period average temperatures, and in Uzunkopru in average minimum temperatures. Although an increasing trend is seen in the winter and the fall, this increasing trend is weak compared to other seasons. Given the long-year observation period average temperatures obtained in the meteorology stations included in the study, there is a remarkable increasing trend in the average temperatures in the Thrace Peninsula in parallel to the effects of global warming. Necessary planning should be implemented without delay to minimize the issues related to the effects of the increasing trend in temperatures in the Thrace Peninsula on natural systems, socio-economic activities, and human health.

Keywords