Pandemi Sürecinde Okul Müdürlerinin Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:12:51.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3039-3051
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, pandemi sürecinde okul müdürlerinin yaşadıkları sorunların incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması desenin kurgulanan bu çalışmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen toplam 10 okul müdürü katılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından ilgili alan yazına ve uzman görüşlerine göre hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the problems faced by school principals during the pandemic process. A total of 10 school principals, determined by the easily accessible sampling method, participated in this study, which was designed with the qualitative research method and case study design. Research data were collected by the researcher with a semi-structured interview form prepared according to the relevant literature and expert opinions. The data were evaluated by content analysis method.

Keywords