Türkiye’nin Mülteci Politikası ve AB’nin Ankara ile Gerçekleştirdiği Geri Kabul Anlaşması

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:07:09.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 2876-2885
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada özellikle Suriye İç Savaşı ile birlikte zirveye ulaşa küresel mülteci sorunun özel bir zemini incelenecektir. Bu kapsamda Türkiye’deki mülteci varlığı detaylı bir şekilde aktarılacak ve bu varlığın Avrupa başta olmak üzere uluslararası boyutta yarattığı etki anlatılacaktır. Etki genel olarak siyasi zeminde incelenecek ve bu yüzden popülizmin yükselişi, Avrupa şüpheciliğinin güçlenmesi ve İslam karşıtlığının yayılması olarak kategorize edilecektir. Son olarak ise sorunun çözümüne yönelik bir tartışma sunulacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, a special basis of the global refugee problem, which reached its peak with the Syrian Civil War, will be examined. In this context, the refugee presence in Turkey will be explained in detail and the impact of this presence on the international scale, especially in Europe, will be explained. The impact will be examined on a broad political basis and thus categorized as the rise of populism, the strengthening of Euroscepticism, and the spread of anti-Islamism. Finally, a discussion about the solution of the problem will be presented.

Keywords