Yabancı Dil Öğretiminde Sanal Gerçeklik Çalışmalarının Sistematik İncelemesi

Author:

Year-Number: 2022-99
Number of pages: 1884-1891
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda öğretim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yabancı dil öğretim süreçlerinde sanal gerçekliğin kullanımını mümkün kılmıştır. Ancak teknik bilgi eksikliği ve sanal gerçekliğin potansiyelinin ve dil öğretiminde kullanılabilirliğinin farkında olunmaması sanal gerçekliğin yaygın olarak kullanılmamasına neden olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada sanal gerçeklik teknolojisinin yabancı dil öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik kullanılabilirliğini ve etkisini gösterebilmek için bu alandaki çalışmalar sistematik olarak incelenmiştir. Bu kapsamda üç büyük veri tabanında ilgili taramalar yapılmış ve 46 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmalar içerik analizi yöntemi ile araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, hedeflenen dil alanları, örneklem düzeyleri ve örneklem büyüklükleri açısından detaylı bir şekilde incelenmiş ve sonuçlar rapor edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, araştırma yöntemlerinin, veri toplama araçlarının, hedeflenen dil alanlarının, örneklem düzeylerinin ve örneklem büyüklüklerinin çalışmanın amacına ve kapsamına göre farklılık gösterdiğini göstermektedir. Son olarak çalışmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak gelecekte yapılacak araştırmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Developments in teaching technologies in recent years have made it possible to use virtual reality in foreign language teaching processes. However, the lack of technical knowledge and the lack of awareness of the potential of virtual reality and its usability in language teaching have caused virtual reality not to be used widely. For this reason, in this study, studies in this field were systematically examined in order to show the usability and effect of virtual reality technology for the improvement of foreign language teaching processes. In this context, relevant searches were made in three large databases and 46 studies were included in the scope of the study. These studies were examined in detail by the content analysis method in terms of the research methods, data collection tools, language domains targeted, sample levels, and sample sizes and the results were reported. The results obtained show that research methods, data collection tools, language domains targeted, sample levels, and sample sizes vary according to the purpose and scope of the study. Finally, based on the results obtained in the study, some suggestions were made for future studies.

Keywords