Gemi Çalışanları Beslenmesine Dair Genel Bir Bakış; Kardiyovasküler Hastalıklar Ve Metabolik Sendrom Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-98
Number of pages: 1626-1633
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Beslenmenin sağlığa etkileri incelenirken nitelendirilen besin çeşitliliği, kişinin yaşam şartlarına uygunluğu ve sürdürülebilirliğidir. Sağlıkta ve beslenmede ele alınan bütüncül ve verimli yaklaşım sayesinde insanların ”iyi olma hali” göz önüne alınarak beslenmesine yön verilmelidir. İnsanların çalışma hayatı bir gününün ortalama üçte birini kapsadığı için çalışma koşulları da göz önüne alınarak beslenmesine yön verilmelidir. Nitekim gemi çalışanları çalışma şartlarının zorlukları ve kısıtlı imkanları ile beslenmeden en çok etkilenen gruplardan birisidir. Bu durum sağlıkları için de oldukça önem arz eder. Bu derlemede gemi çalışanlarının beslenmesinin bazı kronik hastalıklar ile ilişkisi araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

While examining the effects of nutrition on health, the nutritional diversity is characterized by the suitability and sustainability of the individual's living conditions. Thanks to the holistic and productive approach taken in health and nutrition, people's nutrition should be guided by taking into account their "well-being". Since people's working life covers an average of one third of a day, their nutrition should be guided by taking into account the working conditions. As a matter of fact, ship workers are one of the groups most affected by the difficulties of working conditions and limited opportunities. This is also very important for their health. In this review, the relationship between the nutrition of ship workers and some chronic diseases was investigated.

Keywords