Duygusal Zekânın Aile İlişkileri Üzerindeki Rolü

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 585-598
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, duygusal zekânın aile ilişkileri üzerindeki rolünü ve ailede strese sebep olan duyguların araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma örneklemi Bakü’de bulunan bir adet özel psikoloji kliniği ve bir devlet hastanesinde 200 evli ve 50 boşanmış kişi olmakla toplam 308 kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada katılımcıların duygusal zekâ düzeylerini belirlemek için Türkçe ‘ye uyarlanan Duygusal Zekâ Ölçeği– Adölesan Kısa Formu, Petrides ve Furnham tarafından 2006 yılında geliştirilmiştir. TEIQue-SF Petrides ve Furnham 2001 yılında duygusal zekâyı kişisel karakter özelliği olarak kavramsallaştırmalarını temel alarak geliştirdikleri TEIQue Duygusal Zekâ Özellik Ölçeği ile aile fonksiyonlarını saptamak için Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular sonucunda duygusal zekâ ile aile ilişkilerini ne kadar etkilediği saptanmıştır. Duygusal zekânın ailede çocukluktan itibaren etkiler yaptığını ve bu süreçte değiştirilmeyen etkenlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır .

Keywords

Abstract

The ai of this research is to investigate the role of emotional intelligence on family relationships and the emotions that cause stress in the family. The research sample was applied to a total of three hundred and eight people, two hundred and fifty- eight married and fifty divorced people, in a private psychology clinic and a state hospital in Baku. In the sstudy, the Emotional ıntelligence scale- adolsan short form, adapted into Turkish in order to determine the emotional intelligence levels of the participants was developed by petrides and furnham in two thousand and six years .TEIQue- SF Petrides and Furnham developed the TEIQue Emotional ıntelligence scale based on their conceptualization of emotional intelligence as a personal character trait in two thousand and a family assessment scale was used to determine family functions. As a result of the findings it was determined how much it affects emotional itelligence and family relations. It is aimed to reveal that emotional intelligence has effects on the family since childhood and the factors thar are not inculded in this process.

Keywords