Kaybolmaya Yüztutmuş Türk Sembollerinden Geyik ve Çağdaş Grafik Tasarım Ögesi Olarak Kullanımı

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2391-2398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat ve tasarımcı adaylarının, yerleşmiş olan batı ekolünden farklı olarak, kendi kültürel değerlerinden beslenerek özgün çalışmalar çıkarması, Türk sanatının geleceği açısından önem arz etmektedir. Bundan dolayı eğitim kurumlarında, Türk kültürü ve mitolojisi hakkında öğrenciler yeterli bir şekilde bilgilendirilmelidir. Türk kültür ögelerinin, yeni ve kapsamı geniş bir alan olan grafik tasarımda da yer edinmesinin sağlanması amaçlanmalıdır. Grafik Tasarımın ana dili sembolik anlatım dilidir. Kültürümüzdeki sembolleri tanımamız, bu alandaki tasarımcılarımız için çok daha birebir bir önem taşımaktadır. Bu çalışma, Türk sanatı ve kültürünün önemi, bu alandaki sembolikleşmiş ögelerin önemi ve çağdaş grafik tasarımda bir tasarım elemanı olarak kullanılabilecek ve başlıbaşına artı değer yaratabilecek olan semboliklerden geyik figurü üzerine yapılmış araştırmalar ve bilgilendirmeler üzerinden bütün kültürel ögelerimizin önemi ile ilgili farkındalık yaratmayı önemsemektedir.

Keywords

Abstract

It is important for the future of Turkish art that candidates of art and designers, unlike the western school that has been established, nourished their own cultural values and carried out original works. Therefore, students should be adequately informed about Turkish culture and mythology in educational institutions. It should be aimed to ensure that Turkish cultural elements are included in graphic design, which is new and has a wide scope. The main language of Graphic Design is the symbolic expression language. Recognizing the symbols in our culture is of great importance for our designers in this field. In this study, there are researches and information on the importance of Turkish art and culture, the importance of symbolized elements in this field and the symbolic deer figure, which can be used as a design element in contemporary graphic design and create added value on its own. Through these, it cares about creating awareness about the importance of all our cultural elements.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics