Ülkemizde Uzaktan Eğitim (EBA) Sisteminin Yeterlilik ve Sınırlılıkları: Öğretmen ve Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2167-2173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılı Kasım ayından itibaren Fatih Projesi uygulamaları başlamıştır. Fatih Projesi ile beraber okullarda etkileşimli tahtalar kullanılmaya başlanmış ve eğitim bilişim ağı olarak isimlendirilen çevrimiçi bir eğitim platformu geliştirilerek projeye destek sağlanması ve uzaktan eğitimi desteklemesi hedeflenmiştir.Ancak Eba sisteminin kullanılma sıklığı ve hangi durumlarda kullanıldığı ile ilgili temel bir bilgi yoktur.Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili literatür taramaları incelendiğinde; EBA ve EBA ile ilgili öğretmen görüşlerinin incelendiği çalışma sayısı oldukça azdır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; ülkemizde uzaktan eğitim sisteminin yeterlik ve sınırlılıklarının öğretmen ve öğrenci ve açısından değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.Çalışma grubunu çeşitli okullarda seçilen 90 öğretmen oluşturmaktadır. 90 öğretmene 18 soruluk tutum ölçeği uygulaması yapılmıştır. Ölçek sonuçları grafik haline getirilerek öğretmenlerin EBA sistemi ile ilgili tutumları irdelenmiş, geliştirilebilir tarafları konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Fatih project applications since November of 2010 by the Ministry of Education in Turkey started. With the Fatih Project, interactive boards were started to be used in schools and an online education platform called education IT network was developed and it was aimed to support the project and support distance education. However, there is no basic information about how often the Eba system is used on the web. When the literature scans of education informatics network are examined, the number of studies examining teachers' opinions about Eba and Eba is very low. Therefore, the purpose of this study was determined as the evaluation of the adequacy and limitations of the distance education system in terms of teachers and students. 90 teachers selected from various schools are the working group. 90 teachers and 18 questions attitude scale were applied. The scale results were graphed and the attitudes of the teachers about the eba system were examined and suggestions were made about their developable sides.

Keywords