Effects of Natural Disasters on Women’s Health

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 2533-2536
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğal afetler; ölüm, sakatlanma, maddi kayıp ve göç gibi birçok duruma neden olabilirler. Afet durumunda biyolojik, sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik kaynaklara ulaşım ve kullanımında fırsat eşitsizliği, ve üreme sağlığı farklılıkları nedeniyle kadınlar erkeklerden daha fazla etkilenmektedir. Afetlerden etkilenen bireylerde psikososyal, sosyo-demografik, sosyoekonomik ve sosyo-politik değişiklikler meydana gelebilir. Afetlerden etkilenen kadınlarda barınma, güvenlik, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gebelik ve doğum süreci gibi birçok konuda olumsuz etkilenme söz konusudur. Toplumsal cinsiyet bakımından özellikli grup olan kadınların gebelik durumları, güvenlik ve özel gereksinimlerinin karşılanması gibi konular afet öncesi planlarda yer almalıdır.

Keywords

Abstract

Natural disasters; they can cause many conditions such as death, injury, financial loss and migration. In the event of disasters, women are more affected by men due to inequality of opportunity in accessing and using biological, social, cultural, educational, economic resources and differences in reproductive health. Psychosocial, socio-demographic, socio-economic and socio-political changes may occur in individuals affected by disasters. Women affected by disasters have negative effects on many issues such as shelter, security, psychological, economic and sexual violence, sexually transmitted infections, pregnancy and birth. Issues such as pregnancy status, security and special needs of women who are gender-specific groups should be included in pre-disaster plans.

Keywords