Değerler Eğitimi ve Yararları

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2158-2161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değer eğitimi, daha medeni ve demokratik toplumlar yaratmak için ahlaki standartları aşılamak ile ilgili eğitimsel süreçtir. Dolayısıyla, değerler eğitiminin amacı , bizim politik, kültürel ve dini farklılıklarımızın üzerinde ve ötesinde, insan haklarının, azınlık etnik grupların ve çevrenin korunması üzerine vurgu yaparak, hoşgörü ve anlayışı geliştirmektedir. Çok farklı disiplinlerde araştırmacılar, eğitimciler, düşünürler, din adamları değer ve değer eğitimi kavramlarını tanımlamış olsalar da üzerinde herkesin uzlaştığı bir tanım bulunmamaktadır. Bu araştırmada değer ve değer eğitimi kavramları tanımlandıktan sonra, değer eğitiminin kişilere ve toplumlara sağladığı katkılar üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Values teaching concept is about the educational process that instils moral standards to create more civil and democratic societies. Values education therefore promotes tolerance and understanding above and beyond our political, cultural and religious differences, putting special emphasis on the defence of human rights, the protection of ethnic minorities and the most vulnerable groups, and the conservation of the environment. www.iberdrola.com.Although in many different research disciplines researchers, , educators, great theorists, and clergymen defined the term “value”, there is no one definition everyone reconciles with. In this paper, after defining the terms “value” and “values education” it will be explained the benefits of values education

Keywords