İlkokul 4. Sınıflarda Öğrencilerin İnternet Kullanımına İlişkin Aile Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-63
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2238-2244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlkokul 4. sınıfta eğitim öğretim gören öğrencilerin interneti kullanması ile ilgili olarak ailelerin görüş ve düşüncelerini değerlendirmek üzere yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Örneklemde bölgenin genel olarak gelir seviyesi orta seviyede olan ailelerin çocuklarının eğitim-öğretim gördüğü Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulundan 8 öğrenci velisi katılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, beş açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat sorularının dördüncü sınıf öğrenci velileri ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilmiştir. Yapılan araştırma sonucu elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda velilerin, ilkokullarda internetin kullanılmasının önemini vurguladıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Velilere göre öğrenciler interneti daha çok derslerle ilgili çalışmalar yapmak ve araştırma yapmak, oyun oynamak ve sosyal medyada sohbet etmek amacıyla kullandıkları ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda öğrenci velileri ile yapılan araştırmada, okullarda internet kullanımının yaraları ve internetin doğru kullanımı hakkında öğrencilerle gerekli çalışmaların yapılması, interneti kullanabilecekleri sınıfların oluşturulması ve internet kullanımında hangi sitelere girilmesi gerektiği konusunda gerekli yönlendirmelerin yapılması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the parents' opinions about the internet usage of the students who are educated in the 4th grade of primary school and qualitative research method has been adopted. In this context, a typical case sampling technique was used in the present study. The sample was consisted of 8 middle class parents who have similar socio-economic and cultural background and whose children study in TOKI Çelebi Mehmet Primary School in Suluova district of Amasya. The data of research were obtained by conducting interviews with semi-structured interview questions consisting of five open-ended questions. The analyses in the research included descriptive statistics. According to the results of the research, the vast majority of families state that they support internet use in primary schools. According to the parents, student use internet for educational, game and chat purposes. Regarding students' internet usage, families expect their classroom teachers to be informed about the benefits and correct use of the internet, to ensure that all students are used in schools, especially ICT lesson is expanded and students are directed to certain sites. Keywords: Primary school, internet, teacher, student, parents.

Keywords