İskandinav Ülkeleri Başkentlerinin Yaşam Kalitesi Performanslarının Analizi

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1821-1832
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ Yaşam kalitesi kavramı, geniş bir kavram olup birçok disiplinin ilgi konusu olmuştur. Özellikle bireylerin yaşadıkları şehirle ilgili olarak olması gereken kentsel yaşam modeli, şehirlerin yaşam kalitesi ile doğru orantılı olarak ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda araştırmada İskandinav ülkeleri başkentlerinin (Kopenhag-Danimarka, Stokholm-İsveç, Oslo-Norveç, Hesinki-Finlandiya, Reykjavik-İzlanda) yaşam kalitesi performansları ve söz konusu ülke başkentlerine göre yaşam kalitesi kriterlerinin önemlilik dereceleri (ağırlık katsayıları) ölçülmüştür. Bulgulara istinaden İskandinav ülkeleri başkentlerine göre yaşam kalitesi kriterlerinin (değişkenlerinin) önemlilik dereceleri (ağırlık katsayıları) Critic çok kriterli karar verme yöntemi kapsamında çok nicelikten az niceliğe doğru yaşam maliyeti, kirlilik, sağlık, emlak fiyatları, satın alma gücü, trafikte harcanan süre, güvenlik ve iklim olarak sıralanmıştır. Araştırmada İskandinav ülkeleri başkentlerinin yaşam kalitesi performansları çok kriterli karar verme tekniklerinden olan Topsis ve Waspas yöntemleri ile tespit edilmiştir. Bulgulara göre, İskandinav ülkeleri başkentlerinin yaşam kalitesi performans sıralaması Topsis yöntemine göre çok nicelikten az niceliğe doğru Kopenhag, Helsinki, Stokholm, Reykjavik ve Oslo, Waspas yöntemine göre ise Kopenhag, Helsinki, Stokholm, Oslo ve Reykjavik olarak sıralanmışlardır. Bu kapsamda her iki yönteme göre Kopenhag, Helsinki, Stokholm başkentlerin yaşam kalitesi performans değerleri sıralamaları birbirleri ile tutarlılık göstermiştir. Bunun yanında Topsis ve Waspas yöntemleri çerçevesinde İskandinav ülkeleri başkentlerinin genel olarak yaşam kalitesi performans değerleri ve değerlerin sıralaması tespit edilmiştir. Söz konusu bu sıralama çok nicelikten az niceliğe doğru, Kopenhag, Helsinki, Stokholm, Oslo ve Reykjavik olarak sıralanmış olup, bu sıralama Waspas yöntemi ile tespit edilen sıralama ile tutarlılık göstermiştir. Bu kapsamda bu araştırma, 2019 yılı için İskandinav ülkeleri başkentlerinin yaşam kalitesi performanslarının tespit edilmesi kapsamında bir veri seti niteliği kazanmıştır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT The concept of quality of life is a broad concept and has been the subject of many disciplines. The urban life model, which should be especially related to the city where individuals live, is directly related to the quality of life of the cities. In this context, the quality of life performances of the capitals of the Scandinavian countries (Copenhagen-Denmark, Stockholm-Sweden, Oslo-Norway, Hesinki-Finland, Reykjavik-Iceland) and the significance of the quality of life criteria (weight coefficients) were measured. Based on the findings, the importance of the quality of life criteria (variables) according to the capitals of the Scandinavian countries (weight coefficients) within the scope of the Critic multi-criteria decision making method, from very little to less quantity, cost of living, pollution, health, property prices, purchasing power, time spent in traffic, safety and climate were listed. In the study, the quality of life performances of the capitals of the Scandinavian countries were determined by Topsis and Waspas methods, which are multi-criteria decision making techniques. According to the findings, the quality of life performance rankings of the capitals of the Scandinavian countries were listed as Copenhagen, Helsinki, Stockholm, Reykjavik and Oslo according to the Topsis method, and Copenhagen, Helsinki, Stockholm, Oslo and Reykjavik according to the Waspas method. In this context, the quality of life performance values of the capitals of Copenhagen, Helsinki and Stockholm were consistent with each other according to both methods. In addition, the quality of life performance values and the order of the values of the capitals of the Scandinavian countries were determined within the framework of the Topsis and Waspas methods. This order was listed from very few to very little, such as Copenhagen, Helsinki, Stockholm, Oslo and Reykjavik, which was consistent with the order determined by the Waspas method. In this context, this research has become a data set for the determination of the quality of life of the Scandinavian capitals for 2019.

Keywords


 • Altıntaş, F.F. (2020). “İskandinav Ülkeleri Başkentlerinin Yaşam Kalitesi Performanslarının Analizi”, International Social

 • Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 61; pp:1821-1832 İSKANDİNAV ÜLKELERİ BAŞKENTLERİNİN YAŞAM KALİTESİ PERFORMANSLARININ ANALİZİ Analysis Of Life Quality Performances Of Scandandav Countries Capitals Dr. Furkan Fahri ALTINTAŞ Mersin/TÜRKİYE ORCID ID: 0000-0002-0161-5862 ÖZET Yaşam kalitesi kavramı, geniş bir kavram olup birçok disiplinin ilgi konusu olmuştur. Özellikle bireylerin yaşadıkları şehirle ilgili olarak olması gereken kentsel yaşam modeli, şehirlerin yaşam kalitesi ile doğru orantılı olarak ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda araştırmada İskandinav ülkeleri başkentlerinin (Kopenhag-Danimarka, Stokholm-İsveç, Oslo-Norveç, HesinkiFinlandiya, Reykjavik-İzlanda) yaşam kalitesi performansları ve söz konusu ülke başkentlerine göre yaşam kalitesi kriterlerinin önemlilik dereceleri (ağırlık katsayıları) ölçülmüştür. Bulgulara istinaden İskandinav ülkeleri başkentlerine göre yaşam kalitesi kriterlerinin (değişkenlerinin) önemlilik dereceleri (ağırlık katsayıları) Critic çok kriterli karar verme yöntemi kapsamında çok nicelikten az niceliğe doğru yaşam maliyeti, kirlilik, sağlık, emlak fiyatları, satın alma gücü, trafikte harcanan süre, güvenlik ve iklim olarak sıralanmıştır. Araştırmada İskandinav ülkeleri başkentlerinin yaşam kalitesi performansları çok kriterli karar verme tekniklerinden olan Topsis ve Waspas yöntemleri ile tespit edilmiştir. Bulgulara göre, İskandinav ülkeleri başkentlerinin yaşam kalitesi performans sıralaması Topsis yöntemine göre çok nicelikten az niceliğe doğru Kopenhag, Helsinki, Stokholm, Reykjavik ve Oslo, Waspas yöntemine göre ise Kopenhag, Helsinki, Stokholm, Oslo ve Reykjavik olarak sıralanmışlardır. Bu kapsamda her iki yönteme göre Kopenhag, Helsinki, Stokholm başkentlerin yaşam kalitesi performans değerleri sıralamaları birbirleri ile tutarlılık göstermiştir. Bunun yanında Topsis ve Waspas yöntemleri çerçevesinde İskandinav ülkeleri başkentlerinin genel olarak yaşam kalitesi performans değerleri ve değerlerin sıralaması tespit edilmiştir. Söz konusu bu sıralama çok nicelikten az niceliğe doğru, Kopenhag, Helsinki, Stokholm, Oslo ve Reykjavik olarak sıralanmış olup, bu sıralama Waspas yöntemi ile tespit edilen sıralama ile tutarlılık göstermiştir. Bu kapsamda bu araştırma, 2019 yılı için İskandinav ülkeleri başkentlerinin yaşam kalitesi performanslarının tespit edilmesi kapsamında bir veri seti niteliği kazanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kriterler, Karar Alternatifleri, İskandinav Ülkeleri Başkentleri, Critic, Topsis, Waspas.

                                                                                                    
 • Article Statistics