Bir Mektup Türü Olarak Hasan Basri Çantay’ın Hatibzade Mehmet Refet Efendi İle Mektuplaşması

Author:

Year-Number: 2020-60
Number of pages: 1577-1594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilim dünyası tarafından bilinmeyen hususî ancak içeriği açısından son derece önemli olan Hasan Basri Çantay’ın Mehmet Refet Hatiboğlu ile mektuplaşmalarının tespiti ve mektubun edebî açıdan değerlendirilmesidir. Hasan Basri Çantay’ın bu mektubu, mektubun gönderildiği Hatibzade Mehmet Refet Efendi’nin oğlu Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu’ndan temin edilmiştir. Mektubun değerinin anlaşılabilmesi için mektup türlerine de değinilmiştir. Cevapname tarzında olan mektup dil ve üslub açısından incelenerek metin trankribe edilmiştir. Yapılan ilmi tartışmanın daha iyi anlaşılması için Çantay ve Hatiboğlu hakkında bilgi verilerek mektupla her iki yazarın ilim dünyası tarafından bilinmeyen yazışmaları ortaya çıkarılmış ve biyografi yazımına katkı sunulmuştur. Edebî bir üslupla yazılan mektup ile hem ilmî bir konuya değinilmiş hem de dönemin fikrî ve edebî seviyesinin anlaşılmasına küçük bir projeksiyon tutulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the correspondence of Hasan Basri Çantay with Mehmet Refet Hatiboğlu and the literary evaluation of the letter, which is not known by the scientific word but is considerably crucial in terms of its content. The letter of Hasan Basri Çantay was obtained from Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu, the son of Hatibzade Mehmet Refet Efendi, to whom the letter was sent. In the study, letter types were also discussed to understand the value of the letter. The letter, which is in the form of cevapname (a response), was examined in terms of language and style and the text was transcribed.  For a better understanding of the scientific discussion, information about Çantay and Hatiboğlu was given, the correspondence of both authors unknown by the scientific world was revealed by letter and it was contributed to biography writing. With the letter written in a literary style, both a scientific subject was discussed and it was shed light on understanding the intellectual and literary level of the period.

Keywords