Stratejik İnsan Kaynakları ve Yapay Zekâ Uygulamaları

Author :  

Year-Number: 2020-57
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 961-969
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde en çok dikkat çeken çalışma sahalarından birisi ve birden fazla disiplin yönünden değişik biçimlerde incelenen yapay zeka konusu insan kaynakları yönetimi açısından da önemli inceleme konuları arasındadır. Nitekim bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler devletlerin sınırlarını ortadan kaldırırken insan kaynaklarında uygulama konusu hâlâ bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Bu problemi aşmaya çalışan bilim adamlarının başvuruda bulunduğu kaynak çeşitlerinden birisi de yapay zekadır. Bu makalede yapay zeka araştırmanlarının insan kaynakları uygulamalarına yansımaları ele alınmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü zekâ ve yapay zekâ kavramlarını açıklamaktadır. İkinci bölüm içinde geçmiş zamanlardan günümüze kadar yapay zekâ sahasında gerçekleşen çalışmalara temas edilmekte ve bu kavramının ortaya çıkışı anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde insan kaynakları yönetimi alanındaki yapay zekâ uygulamaları ele alınmakta ve bugün itibarıyla gelinen nokta ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın sonunda insan kaynakları yönetimi alanında yapay zekâ ile ilgili çalışmaların her geçen gün arttığı ancak elde edilen sonuçların henüz yeterli düzeyde olmadığı buna rağmen atılan adımların hiçte küçümsenemeyecek adımlar olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

One of the most striking work today is the study of artificial intelligence, which has been studied in different forms in terms of multiple disciplines, is also an important subject of study in terms of human resources management. As a matter of fact, while advances in information and communication technologies have lifted the boundaries of states, the practice in human resources still remains as a problem. One of the sources that scientists who try to overcome this problem is artificial intelligence. In this article, reflections of artificial intelligence researches on human resources applications are considered. The first part of the study explains the concepts of intelligence and artificial intelligence. In the second chapter, we are touching the works of artificial intelligence as much as the artificial intelligence from past times and the emergence of this concept is explained. In the third chapter, artificial intelligence applications in the field of human resources management are taken into consideration and trying to put forward the point reached today. At the end of the research, it is seen that the studies about artificial intelligence in the field of human resources management are increasing day by day but the results obtained are not yet sufficient, but the steps taken can not be underestimated at all.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics