Madaha Djalelo: A Pustule On The Negotiation Of The Anglo-Franco-Ethiopian (Somaliland) Boundary Tri-Junction, 1933-1934

Author :  

Year-Number: 2020-62
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 2068-2079
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Somali ile Etiyopya sınırı sorunu, Afrika diplomasisinde son derece tartışmalı olan konulardan biri ve farklı idari makamlar altında bir etnik grubu birbirinden ayıran yapay sömürge kökenli daha fazla iddia ediliyor. Bu makalede İngiliz Somaliland, Fransız Somaliland ve Etiyopya sınırının yanı sıra İngiliz Somaliland, Etiyopya sınırının üç-kavşağını ortaya çıkarmak için Anglo-Franco-Etiyopya üçlü sınır müzakeresinin süreci, sonucu ve dinamikleri hakkında yeni bir içgörü bulunmaktadır. Ek olarak, makale aynı zamanda Etiyopya yürüyüşünün sömürge döneminde Somali sınırının sürekli belirsizliğine hukuki bir çerçeve sağlama nedenleri hakkında ışık tutmaya çalışmaktadır. Çalışmada Etiyopya Ulusal Arşiv ve Kütüphane Ajansı'nda (EUAKA) bulunan arşivlenmemiş arşiv kaynakları kullanıldı. Ayrıca, İngiltere, Fransa ve Etiyopya arasında farklı zamanlarda imzalanan anlaşma üzerine yapılan çalışmada incelemektedir. Üçlü sınır müzakeresi sürecinde, dört ana bölüm genel olarak üçlü sınır komisyonuna ve özellikle Etiyopya temsilcilerine üç-kavşak keşfi ve sınırın belirsizliğinin sürekliliği sorununu önlemek için bir meydan okuma olarak tanımlanmıştır. I) Anglo-Etiyopya ve Franco-Etiyopya sınır raporundaki üç kavşakın kötü göstergesi; ii) tarafların eski sınır anlaşmaları arasındaki boşluğu kullanarak ek arazi yakalama müzakereleri; iii) tek kazanan olarak taraflar arasında katı diplomatik yaklaşım; iv) yerel kabile gruplarının, onları farklı idari bölgelere bölen ve akrabalarından soyutlayan sınır müzakeresi hakkındaki olumsuz inanış seti.

Keywords

Abstract

The issue of Ethiopian boundary with Somalia is one of those highly controversial tracts in African diplomacy and it is asserted more of artificial colonial origin that discrete one ethnic group under different administrative authorities. This article shade a new insight on the process, outcome and dynamics for the complex and multiple levels of the Anglo-Franco-Ethiopian tripartite boundary negotiation to bring up the tri-junction of the British Somaliland, French Somaliland and Ethiopian boundary as well as the reflection of the confirmation of the tri-junction for Ethiopia. Concomitantly, the article also tries to shade light about the reasons for the march of Ethiopia to ensure a legal framework to the continued uncertainty of its border with Somalia during colonial era. The study employed untapped archival resources found at the Ethiopian National Archive and Library Agency (ENALA). Apparently examination in the study framed on the agreement that were signed between Great Britain, France and Ethiopia at different times. During the process of the tripartite boundary negotiation four major segments were identified as a challenge to the tripartite boundary commission in general and to the representatives of Ethiopia in particular to discover the tri-junction and to avert the problem of the continued uncertainty of border: i) the ill specification of the tri-junction on the February 9, 1888 Anglo-French boundary accord as well as on the May 14 and March 20, 1897Anglo-Ethiopian and Franco-Ethiopian boundary report respectively; ii) the avidity of parties on negotiation to snatch additional land using the gap of former boundary accords; iii) the rigid diplomatic approach among parties to emerge as a sole winner; iv) the negative set of believe of the local tribal groups about the boundary negotiation that divide them into different administrative zones and isolate them from their kin.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics