Avrupa Birliği Ekonomilerinde Büyüme Odaklı Enerji Piyasaları

Author :  

Year-Number: 2020-57
Language : null
Konu :
Number of pages: 784-792
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Enerjinin elde edilmesi, üretimi, tüketimi, ithalatı ve ihracatı gibi enerjiye dair her şey dünya ülkelerinin her zaman için başlıca gündem konusu olmuştur. Özellikle de enerji tüketiminin maksimum seviyede olduğu günümüzde ülkelerin enerji politikalarını, maksimum faydayı sağlayabilecekleri şekilde düzenlemeye ve geliştirmeye çalışmaları çok olağan bir durumdur. Avrupa Birliği ülkeleri de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizden dolayı, Avrupa kıtasına doğalgaz aktarımının aksaması gibi olaylar neticesinde enerji politikasını değiştirmeye karar vermiştir. Bu durum, söz konusu ülkelerin enerji ithalatında artış yaşanmasına yol açarken; enerji kalemlerinde meydana gelen bu artış sonucu sözü edilen ekonomilerin cari açıklarındaki büyüme daha da tetiklenmiştir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik büyüme endeksli enerji tüketiminin genişlemesi, ithalat artışını beraberinde getirmiştir. Bu durum, cari açıktaki hareketlilikten de çok net bir şekilde anlaşılabileceği gibi birliğin dışarıya ekonomik olarak daha bağımlı hale gelmesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda enerji üreticisi konumundaki ülkeler için büyüyen bir pasta haline gelip, iştahlarını kabartmıştır.

Keywords

Abstract

Everything about energy, such as the acquisition, production, consumption, import and export of energy, has always been the main agenda topic of the world countries. It is very common for countries to try to regulate and develop their energy policies in such a way that they can achieve maximum benefit, especially when energy consumption is at the maximum level. Due to the crisis between Russia and Ukraine, European Union countries have decided to change their energy policy as a result of events such as disruption of natural gas transfer to the European continent. While this situation led to an increase in the energy imports of these countries; As a result of this increase in energy items, the growth in the current account deficits of the mentioned economies was further triggered. Therefore, the expansion of energy consumption indexed energy consumption in the European Union countries brought along an increase in imports. This situation, as can be understood very clearly from the current account deficit, caused the union to become more economically dependent on the outside. As a result, it has become a growing cake for energy producing countries and has raised its appetites.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics