İlkokul Müdürlerinin Bakış Açısıyla Kapsayıcı Eğitim

Author :  

Year-Number: 2020-57
Language : null
Konu :
Number of pages: 754-767
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ile ilkokullarda görev yapan okul müdürlerinin kapsayıcı eğitim konusundaki bilgi düzeylerinin, değerlendirme ve kurumlarındaki uygulamalarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla Bursa ili merkezindeki iki ilçeden ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenen ilkokullarda görev yapan 15 okul müdürü ile görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Verilerin betimsel analizi sonucunda; kurum müdürlerinin kapsayıcı eğitim konusunda farkındalıklarının kısa süre önce aldıkları hizmet içi eğitimden dolayı arttığı, alınan hizmet içi eğitimi nitelikli olarak değerlendirdikleri, kurumlarındaki uygulamaların MEB tarafından yürütülmesinin istendiği çalışmalar ile sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak kurum müdürlerinin dezavantajlı öğrenciler konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması, kapsayıcı eğitim anlayışının yaygınlaştırılması ve bu amaçla kurumlarda yapılacak farklı uygulamalar için eğitimin tüm paydaşları ile fikir alışverişlerinde bulunulması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

With this research, it is targeted to reveal the knowledge levels of the school principals working in primary schools about their inclusive education, their evaluation and their applications in their institutions. It was obtained through interviews with 15 school principals. As a result of the descriptive analysis of the data; It has been determined that the awareness of the principals of the institutions on inclusive education has increased due to the in-service training they have received recently, they evaluated the in-service training as qualified, and the practices in their institutions are limited to the activities that are requested to be carried out by MEB. As a result, it is recommended to increase the level of knowledge of the principals of the institution about the disadvantaged students, to disseminate the inclusive education approach and to exchange ideas with all the stakeholders of the training for different applications to be carried out in the institutions..

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics