Kırsal Yerleşimlerde Geleneksel Kırsal Kültürel Peyzaj Özellikleri

Author:

Year-Number: 2020-58
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1037-1049
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir toplumun gelenekleri, sosyo-ekonomik yapısı, yaşadığı coğrafya, sahip olduğu kültürel değerlerle katmanlaşarak günümüz kültürel peyzajlarını oluşturur. Kendilerine özgü geleneksel yerleşim dokusu ve mimari yapısı olan doğal peyzajla bütünleşmiş kırsal kültürel peyzajlar kültürel peyzajların bir tipidir. Bu çalışmada zengin doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerine sahip Artvin-Şavşat ilçesi kırsal yerleşimlerin kırsal kültürel peyzaj özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yapılan arazi çalışmaları sonucu kırsal kültürel peyzaj özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 5 kırsal yerleşim birimi incelenmiştir. Örnek alanların kırsal kültürel peyzaj özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bir değerlendirme matrisi oluşturulmuştur. Sonuç olarak örnek alanlar bazında bölgenin geleneksel alan kullanım şekilleri, yerleşim dokusu ve yerel mimarisi ile öne çıkan kırsal kültürel peyzaj özellikleri insan doğa etkileşimi açısından peyzajın ara yüzleri ile bölgesel ölçekte değerlendirilmiş, geleneksel kırsal kültürel peyzaj özelliklerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The traditions of a society, socio-economic structure and the geography it lives in stratifies with the cultural values it possesses and creates today's cultural landscapes. Rural cultural landscapes integrated with natural landscapes, which have their own traditional settlement texture and architectural structure, is a type of cultural landscapes. In this study, it is aimed to determine the rural cultural landscape features of the rural settlements of Artvin-Savsat, which has rich natural and cultural landscape resource values. As a result of the field studies conducted in the study, 5 rural settlements were examined in order to determine the rural cultural landscape features. An evaluation matrix has been created to determine the rural cultural landscape characteristics of the sample areas. As a result, on the basis of sample areas, the traditional land use patterns, settlement patterns and vernacular architecture have been evaluated on a regional scale with the interfaces of the landscape in terms of human-nature interaction, and suggestions were made for the protection and development of traditional rural cultural landscape features.

Keywords