Arap Dili Morfolojisinde Sıfat-ı Müşebbehe ve Mübalağalı İsm-i Fail Arasındaki Farklar

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 404-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

En temel işlevi insanlar arası iletişimi sağlamak olan dilin önde gelen yapıtaşlarının kelimeler olduğunu söylemek yerinde bir değerlendirme olacaktır. İnsanoğlu her türlü alana dair duygu, düşünce, deneyim gibi soyut olanlar başta olmak üzere edinimlerinin büyük bir bölümünü diğer insanlara aktarmada kelimeleri adeta birer elbise veya kap olarak kullanmaktadır. Söz konusu edinimlerinde meydana gelen gelişim ve değişimler nedeniyle insan, bunları ifade edip başkalarına aktarabilmek için yeni kelimelere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca binaen yeni yeni kelimeler türetme veya başka dillerden ödünçleme yoluna gitmektedir. Böylece dilin söz varlığı bir yandan değişip çoğalmaktayken bir yandan da söz varlığı içinde birbirine benzeyen kelimelerin ortaya çıktığı görülebilmektedir. Söz konusu durum her dil için olduğu gibi Arap dili için de geçerlidir. Arap dilinde birbirine benzeyen kelime yapıları içinde sıfat-ı müşebbehe ve mübalağalı ism-i fâil adıyla bilinen kelime kalıpları dikkati çekmektedir. Kimi kalıpları arasında benzerlik bulunan bu iki türün arasındaki farkların tespit edilmesi anlamın daha isabetli verilmesi açısından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

The building block of any language, whose most basic function is to facilitate communication between humans, are words. Words allow humans to convey feelings, thoughts, experience, and other abstract ideas on any subject, acting just as a garment or case in the transmission of knowledge. With constant development and change in acquired knowledge, people need new words in order to able to express and transfer these acquisitions. This leads to the introduction of new words or adoption of words from other languages. Thus, it is obvious that the word bank of given language is expanding, but simultaneously, it can also be observed that there are an increasing number of words similar to each other. Just as this is true for every language, it is also true for Arabic. Among the word structures similar to each other in the Arabic language, word patterns known as hyperbolic active participle (sifah mushebbeheh) and resembling participle (mubalaghah ism faail) attract attention. Determining the differences between these two word types is important to be able to provide clearer and more accurate meanings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics