Yeni Çalışanları İşe Almada En Önemli Kriterler

Author:

Year-Number: 2019-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 7561-7568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle işletmelerin sayısının arttığını görmekteyiz. İşletmelerin sayısı artıkça yetenekli personele gereksimim vardır. Dolayısıyla işletmenin verimliliğinin artırılması çalışan personellerin işe uygun özelliklere sahip olmasına bağlıdır. Personel seçiminde işletmelerde insan kaynakları yönetimine önemli görevler düşmektedir. İnsan kaynakları yönetimi sürekli değişim geçirmektedir. Bu gelişim ve değişime bağlı olarak personel seçme teknikleri de değişmekte olduğu görülmektedir. 10 kobi işletmeye yeni personel alırken insan kaynakları yönetiminin nasıl kriterlere dikkat ettiği ve hangi tekniklerin kullandığını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Sonuçta insan kaynakları departmanı işletmeye doğru ve uygun bir personelin alınmasında, işletmenin rekabet edebilme ve verimliliğini arttırma özelliğini koruyabilmesine dikkat etmelidir. Bu çalışmada işletmelerde çalışan üst düzey yöneticilere anket verildi. Ankette 25 tane soru Likert ölçeği ile hazırlandı. Bu çalışmanın sonuçlarına baktığımızda, insan kaynakları bölümünün yeni personel alımında şirket için rekabetçi olabilme, inovasyon uyumlu olabilme, ve grup çalışma yeteneğine sahip olabilme özelliğine değer verildiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

We see that the number of enterprises has increased with the development of technology these days. As the number of enterprises increases, the required skilled staff also increases. Improving the productivity of the enterprise depends on the suitability and quality of the employees within that enterprise. In the selection of personnel, human resources management plays essential role in the enterprises. Human resources management goes through constant change. Personnel selection techniques are also changing due to the changes in human resource management. 10 SMEs is a study conducted to determine how human resources management pays attention to the criteria and which techniques are used when recruiting new personnel. The human resources department should pay special attention to help the enterprise to maintain its ability to compete and increase its efficiency through recruiting the high quality and suitable personnel. In this study, a survey was given to the top managers working in various enterprises. Total of 25 questions were prepared with Likert scale. The results show that the human resources department looks for the new employees to be competitive in the job market, be compatible with innovation, and have the ability to work in groups.

Keywords