Kafkasya’nın Tarihî Coğrafyası Ve Stratejik Önemi

Author:

Year-Number: 2022-96
Number of pages: 862-864
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kafkasya bölgesi, jeopolitik ve jeostratejik yönlerden geçmişten günümüze kadar dünyanın en dikkat celp eden coğrafyalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa bölge, doğu-batı, güney-kuzey yönlerden dünyanın en önemli kara parçaları olan Asya-Avrupa-Afrika kıtalarını transit ticaret yollarıyla birleştirerek ana kavşak görevi üstlendiği gibi, kadim zamanlardan bu yana çeşitli halkların birbiriyle ilişki kurduğu bir yer olmuştur. Kafkasya, topraklarında hayat süren milletlerin demografik yapısına göre de dünyanın en gözde bölgelerinden biri olarak kabul edilebilir. Kafkasya bölgesinde yaşayan milletler arasında sayı itibariyle en fazla olanı Türklerdir. Günümüzde bölgede Azerbaycanlılar, Çerkezler, Abazalar, Kabartaylar, Karaçaylılar, Gürcüler,Balkarlar, Kumuklar, Nogaylar Germenler, Nemçeliler vs halklar varlıklarını sürdürmektedirler. Bu çalışmamızda Kafkasya’nın tarihçesi, coğrafî özellikleri, jeopolitik konumu ve stratejik özellikleri, etnik yapısı ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The Caucasus region is one of the most remarkable geographies of the world from the past to the present in terms of geopolitical and geostrategic aspects. In particular, the region has served as the main crossroads by connecting the Asia-Europe-Africa continents, which are the most important land parts of the world, from east-west, south-north directions, and has been a place where various peoples have interacted with each other since ancient times. The Caucasus can be considered as one of the most popular regions of the world according to the demographic structure of the nations living on its lands. Turks are the most numerous among the nations living in the Caucasus region. Today, Azerbaijanis, Circassians, Abazas, Kabartas, Karachays, Georgians, Balkars, Kumuks, Nogaiss, Germans, Nemchelis etc. peoples continue their existence in the region. In this study, the history of the Caucasus, its geographical features, geopolitical location and strategic features, ethnic structure will be discussed.

Keywords