TÜRK HAMAM KÜLTÜRÜNÜN ÇİNİ SANATINDA UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Author:

Year-Number: 2021-91
Number of pages: 5128-5136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihi, bir sosyal evrim ve gelişimin tarihidir. Yüzyıllar öncesinden bu yana insanlar, bir yandan temel gereksinimlerini karşılama ve doğa şartları ile mücadele içindeyken; bir yandan da yaratıcı güdülerini hayata geçirme, hayal dünyasının imgelerini dışa vurma eğilimi içerisinde olmuştur. Sanat üretiminde; yaşam biçimleri, coğrafi şartlar ve inançlar etkileyici olmuştur. Bu sayede sanat ürünleri, toplumları değerlendirmek için etkin rol oynamaktadırlar. Bir toplumun sanat eserleri, o toplum hakkında birçok fikir vermektedir. Anadolu toprakları, günümüze kadar yaşamış olan toplulukların bıraktığı sanat eserleri ile donatılmış zengin topraklardır. Çalışmamızda Türklerde kültürün önemli bir unsuru olan Türk Hamamları incelenmiş ve bu konu ile ilgili yapılan çini tasarımları, uygulamaları sunulmuştur. Tarihimizin en önemli kültürel miraslarından olan eski Türk hamamları, çini sanatının yansımaları noktasında ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Human history is a history of social evolution and development. Since centuries ago, people have been struggling with natural conditions to meet their basic needs; On the other hand, he tended to realize his creative instincts and express his dreams. In art production; lifestyles, geographical conditions and beliefs have been impressive. In this way, works of art play an active role in the evaluation of societies. The works of a society give many ideas about that society. Anatolian lands are rich lands equipped with artifacts left by communities that have lived until today. In our study, baths, which are an important cultural element in Turks, were examined and tile designs and applications related to this subject were presented. The old Turkish baths, one of the most important cultural heritages of our history, are discussed in terms of the reflections of tile art.

Keywords