TAKİPTEKİ KREDİLER VE BANKA KARLILIĞI: KKTC BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4899-4904
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eskiden çok daha az ilgi çeken bankacılık sektörü 2008 yılında yaşanan kriz ile birlikte popüler bir araştırma alanı haline gelmiştir. Finansal kriz ile birlikte yaşanan yıkıcı etki bir ülke ile sınırlı kalmamış ve tüm dünya ekonomisini etkisi altına almıştır. Finansal kuruluşların borç verme standartlarını düşürmesi ile takipteki krediler artmıştır. Takipteki kredilerdeki artış firma iflaslarına ve bankalarda likidite problemlerine neden olmuştur. Hissedarların servetini maksimum seviyeye çıkarmak finansal kuruluşların birincil görevidir. Bu görevi itfa ederken finansal kuruluşlar çeşitli riskler almaktadırlar. Bankacılık sektöründe alınan riskler ekonomiyi direk etkilemektedir. Böylece alınacak riskler sadece hissedarların değil aynı zamanda tüm ekonominin problemidir. Ekonominin yapısı itibari ile KKTC’de bankaların sağladığı kredilerden küçük ölçekli işletmeler yararlanmaktadır. KKTC bankaları risk yönetimi stratejilerini kullanmalarına rağmen, takipteki kredilerde artışlar gözlenmektedir. Çalışmada KKTC’de hizmet veren 17 bankanın karlılığını belirleyen faktörler panel veri analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre takipteki krediler KKTC’deki bankaların karlılığını negatif olarak etkilemektedir. Ayrıca banka büyüklüğünün karlılığa pozitif etkide bulunduğu görülmüştür. KKTC’de büyük bankalar ölçek ekonomisinden kaynaklanan avantajlarını kullanıp daha fazla kar elde edebilmektedirler.

Keywords

Abstract

The banking sector, which used to be much less interesting, has become a popular research area with the crisis in 2008. The devastating effect experienced with the financial crisis was not limited to one country and affected the entire world economy. Non-performing loans increased as financial institutions lowered their lending standards. The increase in non-performing loans caused firm bankruptcies and liquidity problems in banks. Maximizing the wealth of shareholders is the primary duty of financial institutions. In performing this duty, financial institutions take various risks. Risks taken in the banking sector directly affect the economy. Thus, the risks to be taken are not only the problems of the shareholders, but also the problem of the entire economy. Due to the structure of the economy, small-scale enterprises use the loans provided by banks in the TRNC. Although TRNC banks use risks management strategies, an increase is observed in non-performing loans. In the study, the factors determining the profitability of 17 banks serving in the TRNC were investigated by panel data analysis method. According to the findings of the study, non-performing loans negatively affect the profitability of banks in the TRNC. In addition, it has been observed that the size of the bank has a positive effect on profitability. Large banks in the TRNC can use their advantages arising from economies of scale and earn more profits.

Keywords