YABANCILAŞMA VE MÜLKİYET DİLEMMASINDA BİREY: KİRACI (1987) FİLMİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4121-4130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılaşma ve mülkiyet kavramları 1980 sonrası Türk sinemasında farklı filmlerde ele alınmıştır. Bu filmlerden birisi de yönetmenliğini Orhan Aksoy’un yaptığı “Kiracı” filmidir. Kiracı filmi, dönemin problemlerini, sosyoekonomik durumunu ve özellikle de yabancılaşma ile mülkiyet ikiliğini bir arada işlemesiyle öne çıkmaktadır. Filmin mülkiyet ve yabancılaşma eksenindeki güçlü kurgusu, mülkiyetin emeği nasıl dönüştürdüğünü ve yabancılaşma sürecinin nasıl ortaya çıktığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu çalışmanın amacı da mülkiyet ve yabancılaşma kavramları merkezinde Kiracı filminin analizini yaparak, filmin ana karakteri olan memur Kerim’in mülkiyet ilişkileri bağlamında yaşadığı yabancılaşma sürecini Karl Marx’ın teorileri merkezinde değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

The concepts of alienation and property were discussed in different films of Turkish cinema after 1980. One of those films is “Tenant”, directed by Orhan Aksoy. The “Tenant” movie highlights the problems of that period, the socio-economic situation and especially the interaction of alienation and property. The film's strong fiction of property and alienation is important in terms of showing how property transforms labor and how the process of alienation emerges. The aim of this study is to analyze the film “Tenant” with focus on the concepts of property and alienation, to evaluate the alienation process of the official Kerim, who is the film’s main character in the context of property relations, paying attention to Karl Marx's theories.

Keywords


 • Ceylan, H. & Demir, A.C. (2021). “Yabancılaşma Ve Mülkiyet Dilemmasında Birey: Kiracı (1987) Filmi Örneği” International Social

 • Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:88; pp:4121-4130 YABANCILAŞMA VE MÜLKİYET DİLEMMASINDA BİREY: KİRACI (1987) FİLMİ ÖRNEĞİ The Individual in Alienation and Property Dilemma: The Example of the “Tenant” Movie (1987) Doç. Dr. Harun CEYLAN Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Yalova/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9047-2316 Sosyolog. Ahmet Can DEMİR Mersin/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6060-2367 ÖZET Yabancılaşma ve mülkiyet kavramları 1980 sonrası Türk sinemasında farklı filmlerde ele alınmıştır. Bu filmlerden birisi de yönetmenliğini Orhan Aksoy’un yaptığı “Kiracı” filmidir. Kiracı filmi, dönemin problemlerini, sosyoekonomik durumunu ve özellikle de yabancılaşma ile mülkiyet ikiliğini bir arada işlemesiyle öne çıkmaktadır. Filmin mülkiyet ve yabancılaşma eksenindeki güçlü kurgusu, mülkiyetin emeği nasıl dönüştürdüğünü ve yabancılaşma sürecinin nasıl ortaya çıktığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu çalışmanın amacı da mülkiyet ve yabancılaşma kavramları merkezinde Kiracı filminin analizini yaparak, filmin ana karakteri olan memur Kerim’in mülkiyet ilişkileri bağlamında yaşadığı yabancılaşma sürecini Karl Marx’ın teorileri merkezinde değerlendirmektir. Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Mülkiyet, Karl Marx, Kiracı Filmi. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics