ARKEOLOJİK VE FİLOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA HİTİTLERDE ORAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4097-4106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan, tarihin ilk döneminden itibaren doğanın kendisine sunmuş olduğu şartlara bağlı olarak avcı ve toplayıcı bir yaşam sürmüştür. Neolitik Dönem ile birlikte yerleşik hayata geçiş yapan insan, tüketici yaşam biçimi yerine üretici yaşam biçimini deneyimlemeye başlamıştır. İnsanoğlu yerleşik hayatın doğal sonucu olarak arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi tahıl ürünleri ile birlikte çeşitli meyve ve sebze ürünleri yetiştirmiştir. Tarımsal faaliyetlerin başlaması ile tarım üretiminde kullanılacak araç-gereçler üretilmeye başlanmıştır. İlk yapılan tarımsal araç gereçler doğada bulanan taşlar, avladıkları hayvanların boynuzları ya da kemikleri ile yapılmıştır. İnsanın kullanmış olduğu teknoloji ve dönemin getirmiş olduğu yeniliklere göre tarım aletlerinin malzemesi ve çeşidi zamanla artmıştır. Anadolu coğrafyasında kurulan ve dönemin şartları hakkında bize bilgileri veren önemli kaynaklardan birisi de Hitit Devletine ait arşivlerdir. M.Ö. ikinci binyıl Anadolu’sunda yetişen bitki çeşitleri ve kullanılan araç gereçler hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan başlıca kaynaklar yine Hititlere aittir. Bu makalede Hitit Dünyasında orak kullanımı üzerinde durularak, günümüze kadar ulaşabilmiş olan arkeolojik ve filolojik verilerden faydalanarak orak ile ilgili kapsamlı bir çalışma ortaya konulacaktır.

Keywords

Abstract

Man has lived a hunter and gatherer life since the first period of history, depending on the conditions that nature has offered him. With the transition to settled life with the Neolithic period, it moved from consumer position to producer position. As a natural result of settled life, they grew various fruit and vegetable products along with grain products such as barley, wheat, oats, rye. With the beginning of agricultural activities, tools and equipment to be used in agricultural production began to be produced. The first agricultural tools were made with stones found in nature or the horns or bones of animals they hunted. According to the technology used by man and the innovations brought by the period, the material and variety of agricultural tools have increased over time. The sources established in Anatolian geography and giving the first information about the conditions of the period belong to the Hittites. BC. the first sources that enable us to have an idea about the plant varieties and tools used in Anatolia in the second millennium are again belonging to the Hittites. In this article, a broad study of Sickles will be presented by focusing on the use of Sickles in the Hittite world, using archaeological and philological data that has survived to the present day.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics