5x5 MATRİS RİSK DEĞELENDİRMESİ YÖNTEMİ İLE OTOMOTİV PARÇASI ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMENİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-86
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3457-3464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş sağlığı ve güvenliği, işletmenin, üretimin ve çalışanların güvenliğini sağlamak için kabul edilmiş, iş kazası ve meslek hastalığı yaşanmadan işyeri ortamındaki tehlike ve risklere karşı proaktif yaklaşımlar geliştirmek amacındadır. İş kazası ve meslek hastalığı olması halinde reaktif çözümler üreterek daha sonra yaşanması muhtemel durumlara yönelik uygulamalar üretmek amacındadır. Çalışma ortamındaki tehlike ve risklerin analiz edilmesinde kalitatif, kantitatif ve karma risk analiz yöntemleri mevcuttur. Ergonomik risk analizleri, Balık kılçığı, Hata türleri analizleri akademik çalışmalarda kullanılırken, 5x5 Matris ve Finney Kinney Risk analizleri uygulamada iş güvenliği uzmanları tarafından kullanılmaktadır. 5x5 Matris Risk analizi daha basit iken Finney Kinney yöntemi ile yapılan risk analizleri daha hassas sonuçlar içermektedir. Bu çalışma, Otomotiv parçası üretimi yapan bir işletmedeki tehlike ve riskler, 5x5 Matris Risk analizi yöntemiyle incelenmiştir. Risk değerlendirme ekibi tarafından tespit edilen tehlike ve risklerin Matris analiziyle değerlendirilmesi sonucunda 13 katlanılmaz, 6 önemli ve 3 orta düzeyde olmak üzere 22 risk tespit edilerek risklerin değerlendirilmesi sonucu 4 önemli, 7 orta düzeyde ve 11 katlanılabilir risk düzeyine indirgenmeye çalışılmıştır. Otomotiv parçası üretimi yapan işletmenin daha çok teknik parçaların monte edilmesi işi olması bakımından tehlikeli kategoride yer alan bir işletmedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları yaşanma ihtimali diğer işletmelere göre daha düşüktür.

Keywords

Abstract

Occupational health and safety aims to develop proactive approaches against hazards and risks in the workplace environment, which are accepted to ensure the safety of the enterprise, production and employees, without experiencing work accidents and occupational diseases. It aims to produce reactive solutions in case of work accident and occupational disease and to produce applications for possible situations that may occur later. There are qualitative, quantitative and mixed risk analysis methods in the analysis of hazards and risks in the working environment. While Ergonomic risk analysis, Fishbone, Fault types analyzes are used in academic studies, 5x5 Matrix and Finney Kinney Risk analyzes are used by occupational safety experts in practice. While the 5x5 Matrix Risk analysis is simpler, the risk analyzes made with Finney Kinney method contain more sensitive results. In this study, the hazards and risks in an automotive part manufacturing company were examined with the 5x5 Matrix Risk analysis method. As a result of the evaluation of the hazards and risks identified by the risk assessment team with the Matrix analysis, 22 risks were identified, 13 of which were unbearable, 6 of which were important and 3 of which were moderate, and as a result of the evaluation of the risks, they were tried to be reduced to 4 important, 7 moderate and 11 bearable risk levels. It is an enterprise that is in the dangerous category in terms of the fact that the enterprise that produces automotive parts is mostly the assembly of technical parts. Occupational accidents and occupational diseases are less likely to occur compared to other businesses. Occupational accidents and occupational diseases are less likely to occur compared to other businesses.

Keywords