ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Author:

Year-Number: 2021-86
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 3579-3587
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

DEHB olan üstün yetenekli bireyler sahip oldukları özelliklerden dolayı sosyal, duygusal ve akademik açıdan oldukça zorluk yaşayabilmektedirler. Başarısızlık, uyum sorunları ve özgüven eksikliği olarak topluma yansıyan bu sorunlar onların insan ilişkilerine olumsuz yansımakta ve toplumdan soyutlanmalarına sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı bu çalışmanın amacı DEHB ve üstün yetenekli olarak tanılanmış öğrencilerin potansiyel bir sorunlu öğrenci olarak nitelendirmenin aksine onları anlamak için sahip oldukları özellikleri ortaya koymaktır. Çalışma bir nitel çalışma olup olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma hem DEHB hem de üstün yetenekli olarak tanılanmış bir öğrenci ve onun öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu analiz kısmında ise içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda DEHB ve üstün yetenekli olarak tanılanan bireyin sorumluluklarını yerine getirmede zorlandığı, başarısızlığı kabul etmediği, arkadaşları ile işbirliği yapmakta sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Gifted individuals with ADHD may experience social, emotional and academic difficulties due to their characteristics. These problems, which are reflected in the society as failure, adaptation problems and lack of self-confidence, negatively affect their human relations and cause them to be isolated from the society. For these reasons, the aim of this study is to reveal the characteristics that ADHD and gifted students have in order to understand them as opposed to qualifying them as potential problem students. The study is a qualitative study and a phenomenological design was used. The research was conducted with a student and his teacher who were diagnosed as both ADHD and gifted. Content analysis was used during analysis and the semi-structured interview form was used as a data collection tool. At the end of the study, it was determined that the individual defined as ADHD and gifted had difficulties in fulfilling their responsibilities. In addition, it was determined that he did not accept failure and had problems in cooperating with his friends

Keywords