1970’Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE PERFORMANS SANATI VE BEDEN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2021-85
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3164-3169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Moderniteyle birlikte, alternatif arayışlara yönelen sanatçılar bu yeni arayışlarla, sanat olgusunun katı ve geleneksel odak noktalarını değiştirerek toplumsal konuları sanatın merkezine almaya başlamışlardır. Performans sanatı içinde kendine yer edinen (Happening, Fluxus, Beden Sanatı) gibi gösteri temelli yeni sanat hareketleriyle, sanatçılar bedeni direkt sanat sahnesinin içine sokmayı hedeflemişlerdir. Çünkü insan bedeninin, sanatın varoluşundan beri sanatçıların en önemli sanatsal ifade aracı olduğu söylenebilir. Sanatçının bedeni veya bir modelin bedeni üzerinden yapılan gösterilerle, kendisini eylemin içinde bulan izleyicinin, gerçekleşenin bir gösteri değil, yaşamın kendisi olduğu izlenimine kapılarak bunu tecrübe etmesinin amaçlandığı söylenebilir. Böylece sanatçının ve izleyicin rolü yeniden biçimlendirilecektir. Beden sanatı aracılığıyla, insan bedeni, seyircisi, zaman ve mekân kavramı toplumsal konular kapsamında daha önce hiç olmadığı bir biçimde sorgulanma imkânı bulmuştur. Bu açıdan bakıldığında, beden sanatçılarının asıl hedeflerinin, mekânların ve belli kalıpların içine hapsolan ‘pasif varoluşa karşı çıkmak olduğu söylenebilir. Bu araştırmada, 1970’li yıllardan günümüze kadar olan dönemde görsel sanatlar içinde kendine yer edinen performans sanatına ve sanatçının anlatım aracı olarak “beden” konularına odaklanılacaktır. Bedenin, performans sanatlarının en etkili sanatsal malzemesi oluşunun nedenleri, beden sanatının etkileyici örnekleri üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Along with modernity, artists, who turned to alternative searches, have started to put social issues at the center of art by changing the strict and traditional focal points of the art phenomenon with these new searches. With new artistic movements based on performances such as Happening, Fluxus, Body Art, etc., the artists aimed to direct the body directly into the art scene. It can be said that since the existence of art, the human body is the most important means of artistic expression of the artists. It can be said that it is aimed that the spectator who finds himself in action with the demonstrations made by the artist's body or the body of a model experiences this by assuming that the realization is not a demonstration but life itself. Thus the role of the artist and the spectator will be reshaped. Through the art of body, the concept of human body, spectator, time and space has been able to be questioned in a way that has never existed before in the scope of social issues. From this point of view, it can be said that the main aims of the body artists are to oppose the "passive" existence trapped in spaces and certain patterns. In this research, it will be focused on the performance art that takes place in the visual arts from the 1970s to the present day and the "body" as the medium of narration of the artist. The causes of the body being the most effective artistic material of performing arts will be tried to be explained through the impressive examples of body art.

Keywords