GELENEKSEL KAHVERENGİ EKONOMİDEN YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞTE YEŞİL İSTİHDAM

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2890-2904
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde sanayileşme süreciyle birlikte giderek artan hammadde ihtiyacı özellikle de fosil yakıtların aşırı kullanımı, çevre ve doğal kaynaklar üzerine baskı oluşturacak düzeylere ulaşmıştır. Fosil yakıtlara dayalı üretimi benimseyen kahverengi ekonomi anlayışından, çevre dostu yeşil ekonomiye geçiş süreci yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yeşil ekonomiyi şöyle tanımlamıştır; toplum ve çevre arasındaki hayati bağlantılar hesaba katılırken üretim ve tüketim süreçlerinde kirliliğin azaltılmasına, kaynakların, malzemelerin ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunan, ekonomileri yeniden canlandıracak, çeşitlendirecek, iyi istihdam olanakları yaratacak, sürdürülebilir ticareti teşvik ederken yoksulluğu azaltacak, gelir dağılımındaki eşitliği artıracak bir oluşumdur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, geleneksel ekonomiden yeşil ekonomiye geçiş sürecindeki istihdamdaki dönüşümü irdelemektir. Türkiye’de çevreye duyarlı politikaların ve özellikle temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ile yeşil işlerin potansiyeli, özellikle mühendislik ve temel bilimler alanı ile sınırlı olmayıp, yeşil istihdamın ağırlıklı etkisini tarım, imalat, inşaat ve yönetim gibi birçok farklı sektörlerde artırdığı sonucuna varılmıştır

Keywords

Abstract

Nowadays, with the process of industrialization, the increasing need for raw materials, especially the excessive use of fossil fuels, has reached levels that can put pressure on the environment and natural resources. There is the process of transitional process of transition from the brown economy understanding, which adopts the production based on fossil fuels, to an environmentally friendly green economy. The United Nations Development Program (UNDP) has defined the green economy as follows; "is one in which the vital linkages among the economy, society, and environment are taken into account and in which the transformation of production processes, and consumption patterns while contributing to a reduced waste, pollution, and the efficient use of resources, materials, and energy, will revitalize and diversify economies, create decent employment opportunities, promote sustainable trade, reduce poverty, and improve equity and income distribution." In this context, the aim of this study is to examine the transformation in employment in the transition from the traditional economy to the green economy. It has been concluded that the potential of green jobs is not limited to the fields of engineering and basic sciences, but increases the predominant effect of green employment in many different sectors such as agriculture, manufacturing, construction, and management by promoting environmentally friendly policies and especially the use of clean and renewable energy resources in Turkey

Keywords