TÜRKİYE’DE HİZMET İHRACATI GELİRLERİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2875-2889
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülke ekonomilerini oluşturan temel sektörler, tarım, sanayi ve hizmetlerdir. Uzun yıllar boyunca tarım ve sanayi sektörleri ekonomik büyümenin en önemli unsurlarını oluşturmuşken, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında güçlü ekonomiye sahip ülkeler, tarım ve sanayi sektörüne dayalı ekonominin yerine ekonomik yapılarını ve politikalarını değiştirerek hizmet sektörüne ağırlık vermişlerdir. Sonraki yıllarda ise gelişmekte olan ülkeler de hizmet sektörünün ekonomilerindeki payını artırma çabası içine girmiştir. Uluslararası hizmet ticareti Türkiye’nin son yıllarda en önemli gündem konularından birisi olmuştur. Uluslararası hizmet ticaretinin öneminin giderek artması ve Türkiye’nin pek çok hizmet alanında mukayeseli üstünlüğe sahip olması sebebiyle hizmet sektörü ülkemizin ekonomik yapısı içinde yerini almıştır. Yıllarca uluslararası hizmet ticaretinde sadece turizm ile var olan Türkiye son yıllarda pek çok hizmet sektörünün uluslararası ticaretini gerçekleştirir konuma gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de hizmet ihracatı gelirleri üzerinde etkili olan makroekonomik değişkenler belirlenmiş ve 2000:1 – 2020:4 yılları arası çeyreklik verileri kullanılarak aralarındaki ilişki analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main sectors that make up the economies of the country are agriculture, industry and services. While the agriculture and industry sectors have been the most important elements of economic growth for many years, especially after the Second World War developed economies have tended towards and economic structure dominated by the service sector instead of the economy based on agriculture and industry. In the following years, developing countries also made an effort to increase the share of the service sector in their economies. International trade in services has become one of Turkey’s most important agenda in recent years. Have comporative advantage in many service areas and increase the importance of Turkey’s international service has taken place in our country’s economic state wide range of service sectors. Our country, which has existed only with tourism in international service trade for years, has become the international trade of many service sectors in recent years. In this study, the relationship between them was analyzed using quarter data between 2000:1 and 2020:4 in order to determine the macroeconomic variables that affect service export revenues in Turkey.

Keywords