ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA PAKİSTAN VE HİNDİSTAN’IN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2818-2826
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin enerji ihtiyacı giderek artmakta ve ülke güvenliğini etkileyecek ölçekte sonuçlara neden olabilmektedir. Ulaşılabilirlik, güvenilirlik, hesaplılık ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla birlikte değerlendirilmesi gereken enerji güvenliği fosil yakıtların tahakkümünde özellikle enerjide dışa bağımlı ülkeler için edinilmesi ve sürdürülmesi güç bir alandır. Bu çalışmada enerjide dışa bağımlı ülkelerden Pakistan ve Hindistan’ın enerji politikaları zaman içerisinde değişen enerji görünümü dikkate alınarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı ise yenilenebilir enerjinin, enerjide dışa bağımlı ülkeler için enerji bağımsızlığını elde etmede önemli bir parametre olduğunu karşılaştırmalı yöntem ile inceleyerek değerlendirmektir. Bu hususta Hindistan ve Pakistan’ın enerji görünümü enerji kaynakları üzerinden değerlendirilerek fosil yakıtların ülke ekonomisine maliyeti tartışılacaktır. İkinci olarak kurumsal yapılarının yenilenebilir enerjiye geçişteki rolleri üzerinde durulacaktır. Kurumsal yapı eksiliğinin enerji güvenliğini sekteye uğrattığı Pakistan örneği üzerinden değerlendirilecektir. Kurumsal yapının görece iyi olduğu Hindistan ise yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmada olumlu bir örnek olarak değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

With the increasing economic cost of energy, the security dimension is emerging as an area that becomes more clear day by day. It is a difficult field to acquire and maintain energy security, which should be evaluated together with the concepts of accessibility, reliability, affordability and sustainability , especially for countries dependent on foreign countries in energy, dominated by fossil fuels. In this study, the energy policies of Pakistan and India, which are foreign-dependent countries in energy, are examined by considering the changing energy portfolio over time. The main goal of this study is to evaluate with a comparative method that renewable energy is an important parameter in achieving energy independence for countries dependent on foreign energy. India will be discussed as a good example because of its relatively good institutional structure. However, Pakistan which has problematic institutional structure shows that energy security might be in danger if a country insist on the development of fossil fuel.

Keywords