ISIRGANOTU (URTİCA SPP.) BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI VE PEYZAJ DEĞERİ

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2699-2707
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye doğal bitki tür çeşitliliği açısından zengin bir ülkedir. Genellikle tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılan bu doğal bitki türlerinin kentsel tasarımlarda kullanımı oldukça sınırlıdır. Oysa iklim değişiklikleri, su kaynaklarının azalması ve yetersiz topraklar kentlerde bakım ve su isteği az, adaptasyon yeteneği çok olan türlerin kullanımını gündeme getirmektedir. Özellikle otsu bitkiler sorunlu alanların iyileştirilmesinde öncü olarak kullanılmalıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde ısırgan otu oldukça ideal bir bitkidir. Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişen ısırganotu geçmişten günümüze kadar ilaç, kozmetik, boya gibi farklı alanlarda kullanılan bitkiler arasında yeralmıştır. Yol kenarlarında, tarlalarda ve ormanlarda bulunan bu bitki kültürel değeri olan bitkilerimizdendir. Isırgan otu toprağın iyileştirilmesinde, erozyonun önlenmesinde ve tarımsal peyzajların geliştirilmesinde alternatif bitki olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle çalışmada Urtica spp nin genel özellikleri, kullanım alanları ve peyzaj değeri incelenerek önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Turkey is a very rich country in terms of natural plant species diversity. These natural plant species, which are generally used as medicinal and aromatic plants, are very limited in urban designs. Whereas, climate change, decrease in water resources and insufficient soils bring up the use of species with low demand for maintenance and water, and adaptability. Especially herbaceous plants should be used as a pioneer in the improvement of problem areas. From this point of view, stinging nettle is an ideal plant. The nettle, which grows naturally in the Black Sea region, has been among the plants used in different fields such as medicine, cosmetics and paint from past to present. This plant, located on roadsides, fields and forests, is one of our plants of cultural value. Nettle can be considered as an alternative plant for soil improvement, prevention of erosion and improvement of agricultural landscapes. For this reason, in the study, general features, usage areas and landscape value of Urtica spp are examined and suggestions are made.

Keywords