THE MEANING OF THE DEATH OF GOD IN PHILOSOPHY OF NIETZSCHE

Author:

Year-Number: 2021-81
Number of pages: 1468-1472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Nietzsche'nin “Tanrı’nın ölümü” düşüncesine dair argümanlarını, onun “Tanrı öldü” iddialarından yola çıkarak ele alıp incelemektir. Bu çalışmada, Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümü hakkındaki görüşleri ve bu iddianın ortaya atılmasının arkasında yer alan insanlık tarihi, tarihi gelişmeler, insanlığın bakış açısı gibi etkenler ve bunların önemi dikkate alınıp değerlendirilmiştir. Ayrıca Nietzsche'nin görüşleri ve Nietzsche'nin görüşlerine ilham veren etkiler ve fikirler de bu çalışmada dikkate alınmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, Nietzsche'nin "Tanrı öldü" derken Batı dünyasında kitlelerin kolektif düşüncelerindeki değişikliklerin etkilerini neden ve nasıl “Tanrı öldü” şeklinde anladığını ve neden onun böyle bir yargıya vardığını içermektedir. Bu hususta çalışma, Nietzsche’nin Tanrı öldü görüşünü açıklayabilmek için bir ana soru ve iki adet alt sorular içermektedir. Sonuç olarak bu çalışma Nietzsche’nin “Tanrı öldü” iddiasından yola çıkarak; Nietzsche'nin insanların hayatın unsurlarından birkaçı olan dine, Tanrı’ya, gelenek-görenek ve adetlere karşı yaklaşımlarının nasıl olduğuna, bunları hayatlarına nasıl entegre ettiklerine ve bunların sonuçlarının nelere yol açtığına ilişkin görüşlerini daha derin biçimde ele alıp incelemektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine Nietzsche's arguments about the death of God with reference to his claims of the death of God. In this study, Nietzsche's views on the death of God and the factors that led to this claim such as history of humanity, important historical developments, the perspective of humanity and the importance of all these developments were considered and evaluated. In addition, Nietzsche's views and the influences and ideas that inspired Nietzsche's views were also considered in this study. Thus, this article contains Nietzsche's understanding of "God is dead" and how the effects of changes in the collective thoughts of the masses in the Western world, when he says "God is dead". In this regard, the study contains a main question and two sub-questions (objectives) to explain Nietzsche's view that God is dead. As a result, based on Nietzsche's claim that "God is dead", the study examines Nietzsche's views on how humanity approach religion, God, traditions and customs, which are some of the elements of life, how they integrate them into their life and what the consequences of these things lead to in a deeper way. As a result, based on Nietzsche's claim that "God is dead", the study takes a deeper look at Nietzsche's views on how people deal with life, religion, customs and God.

Keywords